Dny otevřených dveří v TJ LTC Poděbrady


Ve dnech 29. 5 – 9. 6. 2017 probíhají na kurtech našeho tenisového klubu Dny otevřených dveří. Přivítáme téměř  200 prvňáčků ze tří poděbradských základních škol. Děti si pod vedením našich trenérů vyzkouší tenisový trénink, otestují své pohybové dovednosti a zasoutěží si.

Pro zájemce o pravidelné tréninky proběhne nábor ve dnech 20. a 22. 6. od 18:00. Doufáme, že uvítáme nové tenisové naděje, pro které se stane tenis srdeční záležitostí a koníčkem na celý život. A dost možná se mezi nimi najde i nová závodní posila.

Děkujeme vedení základních škol Václava Havla, T. G. Masaryka i Školy jedna radost za vstřícnost a skvělou spolupráci.

 

 

Komentář

ke „Dnům otevřených dveří“

Ve dnech 29.5. – 9.6.2017, tedy púo dobu 10 pracovních dnů  proběhly v našem tenisovém klubu „Dny otevřených dveří“ pro všechny děti z poděbradských 1.tříd.

Ředitelé poděbradských základních škol předložili seznam dětí v počtu 240 dětí. Z tohoto počtu dětí se na naše tenisové dvorce dostavilo 223 dětí, kteří se aktivně zapojily do her a soutěží připravených trenéry. Akce se zúčastnili za náš klub všichni trenéři M.Herda, S.Hlásková, T.Kalužík a za tenisový klub předseda Ing.Vl.Vrchota a ekonom V.Zítko.  Všechny děti obdržely na závěr dvouhodinového programu společnou fotografii a na druhé straně pozvánku na výběrové řízení k absolvování testů dne 20.6. a 22.6.2017.

Ve spolupráci s trenéry jsme z uvedeného počtu účastnících se dětí vytipovali 67 dětí s určitým pohybovým nadáním a těm jsme prostřednictvím třídních učitelek zaslali osobní pozvánku na výběrové řízení a jaká byla odezva? Z uvedeného počtu dětí se na výběrové řízení dostavilo dne 20.6.17 2 zájemci a dne 22.6.17 4 zájemci, tedy celkem 6 dětí z počtu oslovených 67 dětí. Vítězi výběrového řízení se stali dne 20.6.17 M.Ondrová a 22.6.17 M.Jakoubek. Oba mají výborné předpoklady pro tenis.

Celkové počty výběrového řízení jsou následující. Dne 20.6.17 se zúčastnilo 8 dětí a dne 22.6.17 13 dětí., tedy celkem 21 dětí.  Někteří rodiče projevili již při výběrovém řízení zájem o členství svých dětí v našem tenisovém klubu a převzali si přihlášku.

Úkol pro šéftrenéra a trenéry oslovit v pořadí dle výsledků výběrového řízení jednotlivé zájemce a domluvit se na trénincích o prázdninách resp.od září 2017.

 

V Poděbradech dne 26.6.2017

Zpracoval:V.Zítko

 

© LTC Poděbrady