DOTACE  MŠMT


Informujeme členskou základnu, že v termínu 11/2016 jsme podali na MŠMT žádost o dotaci na rok 2017 z programu VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech v rámci Státní podpory sportu.

 

Dne 1.6.2017 jsme obdrželi od ředitele odboru sportu MŠMT písemnou informaci (čj. MSMT 12620/2017) o tom, že pro náš tenisový klub byla stanovena dotace pro naše členy v mládežnické kategorii do 18 let ve výši 154 000  Kč.

 

A dne 17.7.2017 tato částka dotace ve výši 154 000,- Kč byla připsána na náš běžný účet u České spořitelny, a.s.

 

Účel dotace: dotace je určena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí              a mládeže.

 

 

V Poděbradech dne 20.7.2017

Zpracoval: V. Zítko

 

© LTC Poděbrady