Finanční poplatky 2017 – informace

 

 

Než budou zveřejněny komplexní informace o finančních poplatcích na letní období 2017 na našich webových stránkách, tak uvádíme některé základní údaje tak, aby naši členové měli možnost provést již nyní úhradu.

Valná hromada schválila mimo jiné tyto finanční poplatky

 

2.1. členský příspěvek mládeže do 18-ti let 100,- Kč

2.2. členský příspěvek od 19-ti let 500,- Kč

3. člen - hrací poplatek mládeže roční – paušál

3.1. do 9-ti let 1 000,- Kč

3.2. 10 – 18 let 1 400,- Kč

4. hrací poplatek – pronájem poloviny dvorce

4.4. člen – 19 – 64 let 20 kreditů a´ 60,- Kč 1 200,- Kč

4.5. člen – senior 65 let a starší 20 kreditů a´ 50,- Kč 1 000,- Kč

5. ostatní poplatky

5.1. pronájem skříňky 250,- Kč

 

Finanční poplatky lze uhradit zejména na náš účet číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny Poděbrady. Jako variabilní symbol nutno uvést datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský příspěvek 500 Kč, hrací poplatek 20 kreditů 1 200 Kč, skříňka 250 Kč, celkem 1 950 Kč) .

Lze provést úhradu i osobně v hotovosti v sekretariátu TJ LTC u J.Pohořálkové (telefon 732 341 801) nebo V.Zítko (telefon 605 183 881) v době jejich úředních hodin (úterý, čtvrtek).

Termín pro úhradu je stanoven před zahájením hry na venkovních dvorcích, tj. nejpozději do 7.4.2017.

 

V Poděbradech dne 10. 3. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

Kompletní finanční poplatky pro letní sezónu jsou uvedeny v části "ceník" a dále "ceník léto 2017".

 

V Poděbradech dne 13.3.2017

Zpracoval: V. Zítko

 

© LTC Poděbrady