VÁNOCE 2018

 

Upozornění pro držitele permanentek  a trenéry


Upozorňujeme držitele permanentek i trenéry, že v období
vánočních svátků v ceně za permanemtku v letošní zimní halové
sezóně 2018/2019 nemají uhrazené žádné hodiny v období od
24. 12. 2018 do 30. 12. 2018.
Pokud tedy i v tomto uvedeném týdnu chtějí držitelé
permanentek a navíc i hosté provozovat svůj oblíbený tenis
i v období vánočních svátků, tak je třeba si zakoupit za
zvýhodněnou cenu příslušný počet hodin. Pokud to budou
jednotlivé hodiny, potom je stanovena jednotná cena za pronájem
1 dvorce 200,- Kč/1 hod. pro člena i hosta. Pokud držitel
permanentky nebo rodič chce své ratolesti věnovat pod stromeček
jako dárek 3 hodiny event. násobek 3 hodin, potom za tyto
3 hodiny najednou uhradí 450,- Kč (150,- Kč/1 hod.). Úhradu
dárkových balíčků lze provést nejpozději do 20. 12. 2018 a to na
náš běžný ůčet u ČS čísio 501 583 339 / 0800 a jako variabilní
symbol je třeba uvést datum narození a do textu příjmení a jméno.
Úhradu lze také provést v hotovosti v sekretariáfu u pí J.Pohořálkové

nebo u V.Zítko v době jejich úředních hodin v úterý od 15 do 16 hod.

nebo ve čtvrtek v době od 15 do 17 hodin. Po úhradě v každém případě

je nutné se domluvit s pí Pohořálkovou (telefon 732 341 801, e-mail:
ltcsekretariat@seznam.cz) na konkrétních termínech (den
a hodina) s tím, že po oboustranné dohodě pí Pohořálková
uhrazené termíny za pronájem dvorců zadá do našeho
elektronického rezervačniho systému.
Hala bude v uvedeném týdnu v proyozu celý týden od 24. do
30. 12. 2018 v době od 9:00 do 18:00 hod. v závislosti na
objednávkách.

 

V Poděbradech dne 26.11.2018
Zpracoval:V. Zítko

 

Schváilil: Ing. Vladimír Vrchota
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady z.s.
tenisový klub

 

© LTC Poděbrady