Informace o zahájení letní sezóny 2019 - rezervace dvorců

 

Upozorňujeme naše členy, kteří mají splněny povinnosti vůči tenisovému klubu (uhrazený členský a  hrací poplatek – kredit), že provoz na našich dvorcích bude zahájen

v pondělí dne 15.4.2019 od 10 hod. na dvorcích č. 1, 2, 5, 6, a C.

Rezervaci na těchto dvorcích lze uskutečnit  od neděle 14.4.2019 od 17:00 hod. do 30.4.2019.

Dvorce  č. 3 a 4 budou po demontáži haly zprovozněny v závislosti na počasí do 19. 4. 2019.

Rezervaci na další období od 1.5.2019 třeba na celé letní období lze uskutečnit v úterý dne 30.4.2019 od 17:00 hod.

 

V Poděbradech dne 13.4.2019

Zpracoval: V.Zítko

 

© LTC Poděbrady