Informace pro návštěvníky haly

 

Vážení návštěvníci haly,

v rámci zvýšení hospodárnosti provozu haly Vás žádáme o dodržování následného hospodárného provozu osvětlení haly

-        vypínač na zapínání a vypínání světel je umístěn při vchodu do haly po levé straně

-        po ukončení hry v zadaném čase vypněte světla ještě před úpravou dvorce  pokud není další rezervace

-        světla vypněte vždy když opouštíte halu jako poslední

-        při dostatku světla zvážit, zda je potřeba zapínat osvětlení

-        pokud je obsazen pouze jeden dvorec používat osvětlení jen na obsazeném dvorci.

pro hosty:

-        na dvorec je možné nastoupit po předchozí úhradě poplatku za pronájem dvorce na běžný účet nebo v hotovosti

-        klíč od šaten je umístěn před vchodem na dvorce na háčku po levé straně, po použití je třeba jej vrátit na původní

místo

 

V Poděbradech dne  6. 2. 2018

Zpracoval: V.Zítko

 

Ing.Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady