Klubový žebříček – nabídka pro členy

V minulých dnech navštívil náš tenisový klub reprezentant ČR ve stolním fotbale Petr Plasgura s nabídkou propracovaného programu tenisového  klubového žebříčku v elektronické podobě.

Tímto zjišťujeme zájem našich členů o měření sil v rámci našeho tenisového klubu s jinými hráči než s kterými zápolíte každý týden. Pokud bude více zájemců než 10, tak náš klubový žebříček rozjedeme. Svůj zájem prosím realizujte tím, že se napíšete ve vestibulu na příslušný list. Důležitá informace spočívá v tom, že se přihlásit může kterýkoliv člen našeho klubu bez rozdílu, zda je registrovaný u Českého tenisového svazu či neregistrovaný.

Před započetím žebříčkového klání v rámci našeho klubu bychom Vám samozřejmě na schůzce dali veškeré důležité informace.

Pokud někdo již nyní bude mít zájem o další, podrobnější informace,   tak si může otevřít web www.ligovyportal.cz/tenis/tenisovaliga .

 

 

V Poděbradech dne 10.5.2015

Zpracoval: V.Zítko

 

© LTC Poděbrady