Kriteria pro zvýhodnění hráčů při trénincích


Správní rada na svém zasedání dospěla k závěru, že je třeba stanovit pro hráče kriteria, která při jejich 100 % splnění budou zakládat určitý nárok na zvýhodnění hráče v tréninkovém procesu.

Tato kriteria jsou zkušebně pro tento rok následující:

  1. účast v mistrovských soutěžích družstev (mistrovské soutěže skončily, takže bude posouzeno zpětně)
  2. účast na celostátních turnajích příslušné, případně vyšší věkové kategorie (minimální počet 5 turnajů)
  3. účast v maximální možné míře domácích turnajů své i vyšší věkové kategorie
  4. umístění na celostátním žebříčku 2015 – docílení minimálně 9 BH-je to základní kriterium
  5. aktivní účast v klubovém pyramidovém žebříčku
  6. pravidelná účast při kondičním skupinovém tréninku v tělocvičně
  7. aktivní účast staršího žactva a dorostu, případně jejich rodičů při montáži a demontáži přetlakové haly.

 

 

V Poděbradech dne 10.7.2015

Zpracoval: M.Vrbenský, V.Zítko

 

 

Schváleno všemi členy Správní rady  per rolam dne 23. 7. 2015.

 

 

 

Ing. Vladimír  V r c h o t  a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

 

© LTC Poděbrady