BRIGÁDA – HALA


Montáž přetlakové haly – 9.halová sezóna


Jak již jsme předběžně informovali členskou základnu bude provedena montáž přetlakové haly.

K tomu, abychom mohli provozovat náš oblíbený tenis i v zimním období, je nutno zajistit brigádníky z řad našich členů, příp.příznivců.

 

Termín montáže

 

sobota dne 7.října 2017

–       muži a dorostenci v době od 8:00 – 15:00 hod.

–       ženy a dorostenky v době od 14:00 – 17:00 hod.

 

Jako motivaci pro brigádníky Správní rada nabízí pro

- muže a dorostence

3 dózy míčů Wilson US Open nebo

2 hodiny v hale o víkendu nebo

400,- Kč

 

- ženy a dorostenky

2 dózy míčů Wilson US Open nebo

1 hodinu v hale o víkendu nebo

200,- Kč.

Pro všechny brigádníky je zajištěn oběd s nápojem.

Žádáme tímto členy k zapsání se do seznamu účastníků brigády na montáž haly ve vestibulu budovy na tenise do maximálního počtu 30 mužů a dorostenců a 8 žen a dorostenek.

 

Děkujeme předem členům i členkám TJ LTC za vstřícný přístup a účast při montáži haly.

 

V Poděbradech dne  12. 9. 2017

 

Za vedení TJ LTC Poděbrady z.s.

 

Václav  Z í t k o                                 ing. Vladimír  V r c h o t a

ekonom                                               předseda Správní rady

 

 

 

9.montáž přetlakové haly

 

Na úvod nutno konstatovat,že zajištění brigádníků bylo opět velice dramatické. Někteří členové, kteří mají zakoupené permanentky na celou zimní halovou sezónu se zřejmě domnívají, že se hala postaví sama. Těm kterých se to týká, tak musím sdělit, že k montáži haly je optimální stav 25 brigádníků – mužů  a 6 brigádnic – žen.

Zásluhou vedení našeho klubu, nekonečným přesvědčováním a telefonáty se nakonec podařilo zajistit 23 mužů a 7 žen. Přitom např.mužům a dorostencům nabízíme za tuto brigádnickou činnost benefity ve formě  400 Kč nebo 3 dózy míčů Wilson US Open nebo 2 hodiny v hale o víkendu. Překvapila i malá účast rodičů hráčů, kteří hlavně využívají halu k tréninkům. Období dobrovolných brigád již zřejmě skončilo v minulém tisíciletí.

A kdo byli Ti stateční, kteří se zúčastnili brigády:

členové

Vl.Vrchota, M.Herda, P.Bažant, T.Kalužík, J.Prokop, P.Bega, M.Vocásek ml., J.Kolařík ml., K.Severa, J.Zvěřina, P.Podkonický, J.Kříž, K.Sekereš, Vl.Jiroušek, J.Soukup, J.Soukup ml., L.Němcová, S.Hollanová, R.Vrchotová, R.Charousová, I.Novotná, J.Nováková, J.Šebová

nečlenové

M.Lebeda, O.Kubelka, P.Kvaček, P.Rudajev, J.Chvalovský, J.Kolařík st., M.Kroulík.

V 7:30 hod. se dostavil šéfmontér firmy Calypso z Pardubic p. Hašek a do 8:30 hod.se trousili brigádníci, které vítalo sluníčko. Pěkné počasí trvalo však jenom do 10 hod., poté se spustil déšť, který přerušil práce na montáži haly zhruba na 1 hodinu. Přes nepříznivé počasí montáž haly úspěšně pokračovala. Hala se začala nafukovat ve 14 hod. a vzniklá přestávka byla využita na oběd, na který kolektiv ing.Pochmannové připravil výborný guláš. K obědu přišla k chuti i sklenka piva. V 15:30 hod.šéfmontér vypsal příslušný protokol a mohl konstatovat, že hala je připravena k provozu. Ženy skončily úklid haly        v 17:30 hod.

Všem brigádníkům patří veliký dík za to, že i v nepříznivých povětrnostních podmínkách vydrželi až do konce a podíleli se tak v pořadí již na deváté montáži haly. Vedení klubu začíná uvažovat o tom, že s ohledem na malý zájem našich členů montáž i demontáž haly zadá externí organizaci se současným zvýšení finančních poplatků pro naše členy.

 

Zpracoval: V.Zítko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© LTC Poděbrady