Informace o přechodu z letní na zimní sezónu


Na četné dotazy členů sdělujeme informace o přechodu z letního na zimní provoz.

  1. Hra na venkovních dvorcích probíhá i nadále s rezervací na letní kredity na dvorci č. 1, 2, 5, 6, C v závislosti na počasí.
  2. Venkovní dvorce budou postupně zazimovány v tomto pořadí 5, 6, C, 2, 1. Jakmile bude sundána síť, tak příslušný dvorec bude zablokován a nebude již možné na něm provést rezervaci.
  3. Provoz na venkovních dvorcích skončí postupně  dnem 31.10.2017.
  4. Veškeré nevyčerpané kredity u členů budou k 31.10.2017 zaznamenány a převedeny do letní sezóny 2018.
  5. Provoz v naší přetlakové hale byl zahájen 9.10.2017 na dvorci č. 3 a 4, kde jsou uvedeny rezervace našich členů případně hostů s uhrazenými permanentkami na celou zimní halovou sezónu.
  6. V hale též probíhá trénink naší mládeže s rozdělením mezi 3 trenéry a do skupin. Rodiče těchto tenistů obdrží informaci od sekretariátu jakou částku je třeba uhradit za pronájem dvorců s termínem splatnosti do 31.10.2017.   U částky nad 5 000 Kč za pronájem dvorce lze provést úhradu ve 2 splátkách a to do 31.10.2017 a do 31.1.2018.
  7. Požadavky na volné hodiny v hale ve všední dny a o víkendu přijímá sekretariát pí Pohořálková (telefon 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz), která sdělí zájemci částku, kterou uhradí na náš běžný účet 501583339/0800, výjimečně v hotovosti v sekretariátu ve čtvrtek od 15 do 19 hod.a současně provede po úhradě rezervaci příslušného dvorce.

 

V Poděbradech dne 10. 10. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

Schválil: Ing. Vladimír   V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

 

Informace o ukončení letního provozu - zazimování dvorců

 

Informujeme členy a hosty, že provoz na venkovních dvorcích bude probíhat takto:

 

dvorec č. 5, 6 - do 19. 10.2017

 

dvorec č. C - do 25. 10. 2017

 

dvorec č. 1, 2 - do 29. 10. 2017

 

samozřejmě v závislosti na počasí. O způsobilosti dvorce ke hře na venkovních dvorcích rozhoduje správce. K rezervaci  lze využít zakoupené zbývající kredity u členů nebo u hostů platbu v hotovosti.

 

V Poděbradech dne 18. 10. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

Schválil: Ing. Vladimír   V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub


Ukončení provozu na venkovních dvorcích


S ohledem na avizované velmi nepříznivé počasí (déšť a 10 - 12 stupňů C) provoz na venkovních dvorcích        C, 1, 2 bude ukončen dne 25.10.2017.

 

V Poděbradech dne 23. 10. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

Schválil: Ing. Vladimír   V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

 

 


 

© LTC Poděbrady