NEVÍTE,   JAKÝ  DÁREK  POD  STROMEČEK  PRO  SVOJI  RATOLEST?


VĚNUJTE  POHYB  VE FORMĚ  PRONÁJMU  TENISOVÉHO  DVORCE!

 


VÁNOČNÍ  DÁRKOVÝ  BALÍČEK

pro členy i hosty tenisového klubu ve dnech od 25.12.17 do 31.12.17, cena 600,- Kč zahrnuje pronájem             1 tenisového dvorce jednotlivě nebo  i vcelku po dobu 3 hodin v uvedené době.

Sekretariát (J.Pohořálková, telef. 732 341 801) bude přijímat objednávky s úhradou příslušné částky nejpozději do 21.12.2017. Po úhradě sekretariát  zadá dohodnutý termín do elektronického rezervačního systému.

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

VÁNOČNÍ  SLEVA

pro členy i hosty

 

Upozorňujeme všechny návštěvníky naší přetlakové tenisové haly i tenisové příznivce, že v době od 25.12.2017 do 31.12.2017 stanovíme jednotnou sníženou cenu za pronájem 1 tenisového dvorce v přetlakové nafukovací tenisové hale jednotlivě  v částce  240,- Kč/1 hodinu.

Využijte vánoční čas ke sportování.

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

sekretariát

 

 

Upozornění pro držitele permanentek a trenéry

Upozorňujeme držitele permanentek i trenéry, že v období vánočních svátků v ceně za permanentku v letošní zimní halové sezóně 2017/2018 nemají uhrazené žádné hodiny v období od 25.12.2017 do 31.12.2017.

Pokud tedy i v tomto uvedeném týdnu chtějí držitelé permanentek a navíc i hosté provozovat svůj oblíbený tenis i v období vánočních svátků, tak je třeba si zakoupit za zvýhodněnou cenu příslušný počet hodin. Pokud to budou jednotlivé hodiny, potom je stanovena jednotná cena za pronájem 1 hodiny 240,- Kč/1 hod. pro člena i hosta. Pokud držitel permanentky nebo rodič chce své ratolesti věnovat pod stromeček jako dárek 3 hodiny event. násobek 3 hodin, potom za tyto 3 hodiny najednou uhradí 600,- Kč (200,- Kč/1 hod.). Úhradu dárkových balíčků lze provést nejpozději do 21.12.2017 a to na náš běžný účet u ČS číslo 501 583 339 / 0800 a jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození a do textu příjmení a jméno nebo v hotovosti v sekretariátu u pí J.Pohořálkové nebo V.Zítko v době jejich úředních hodin v úterý od 15 do 17 hod.nebo ve čtvrtek v době od 15  do 19 hodin. Po úhradě v každém případě je nutné se domluvit s J.Pohořálkovou (telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz na konkrétních termínech (den a hodina) s tím, že po oboustranné dohodě J.Pohořálková uhrazené termíny za pronájem dvorců zadá  do našeho elektronického rezervačního systému.

Hala bude v uvedeném týdnu v provozu celý týden od 25. do 31.12.2017 v době od 9:00 do 20:00 hod.

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

sekretariát

 

V Poděbradech dne 3.12.2017

Zpracoval: V. Zítko

 

 


 

© LTC Poděbrady