INFORMACE PRO ČLENSKOU ZÁKLADNU TJ LTC PODĚBRADY

 

 

HALA SE OTEVÍRÁ!

 

DNE 3. 12. 2020 V 8:00 hod.

 

Vstup tenistům je povolen za těchto předpokladů:

  • vstup do tenisového areálu a do haly výhradně s rouškou

  • v hale může být maximálně 10 osob

  • dodržovat hygienické předpisy

  • šatnu lze při dodržení stanoveného odstupu 2 m použít

  • sprchy budou uzamčené

  • v dámské i pánské šatně jsou vložky k uzamčení od loňského roku

  • náhradní klíče od šaten budou k dispozici u vstupu do haly

 

Bližší informace budou následovat.

 

 

V Poděbradech dne 1.12.2020

 

Václav Zítko

ekonom

 

 

Ing. Vladimír Vrchota

předseda

 

© LTC Poděbrady