Závěrečný klubový turnaj čtyřher


Není to tak dávno, kdy jsme zahalovali letní tenisovou
sezónu a již je tu její závér. V naší termínové listině je
uveden termín závěrečného klubového furnaje čtyřher


v sobotu dne 6. 10. 2018.

 

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze a na vývěsce

ve vestibulu budovy, kde jsou dispozici i přihláškové
archy. Každý zájemce o účast na tomto závěrečném
turnaji se napíše do seznamu jednotlivců a teprve potom
se případně zapiše do příslušného seznamu předem
dohodnutých dvojic dle stanovených kriterií. Zápis do
seznamu jednotlivců je nutný kvůli zajišténi
optimálního množství občerstvení i věcných cen.

 

Těšíme se na Vás při tomto tradičním ukončení letní
tenisové sezóny.

 

V Poděbradech dne 21. 9. 2018

 

Za TJ LTC Poděbrady z.s.:

 

lng.Vladimír Vrchota

 

Václav zítko

 

© LTC Poděbrady