Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2017/2018

(s některými zvýhodněními proti předchozí sezóně)

 

9.zimní halová sezóna 9.10.2017 - 1.4.2018 25 týdnů (12 + 13 týdnů)

Permanentka: 23 týdnů (11 + 12 týdnů - minus 1 týden svátky vánoční 25.12. - 31.12.2017, minus 1 týden jarní prázdniny     12.- 18.2.2018)

Postavení haly: sobota 7. 10. 2017, demontáž haly: sobota 7. 4. 2018

 

 

PERMANENTKA NA ZIMNÍ SEZÓNU část dne Kč/1 hod.
celý dvorec
polovina
čtvrtina
člen klubu LTC 8 - 13 240 5 520
2 760
1 380
člen klubu LTC 13 - 22 320 7 360 3 680 1 840
člen klubu LTC - sleva 8 - 13 220 5 060 2 530 1 265
člen klubu LTC - sleva 13 - 22 290 6 670 3 335
1 668
člen klubu LTC - mládež 13 - 22 280 6 440 3 220 1 610
host 8 - 13 310 7 130 3 565 1 783
host 13 - 22 330 7 590 3 795 1 898

JEDNOTLIVÁ HODINA část dne Kč/ 1 hod.


člen klubu  LTC
8 - 13 240

člen klubu LTC
13 - 22 320

člen klubu LTC - neděle
8 - 18 280

host 8 - 13 330

host 13 - 22 350

 

 

Termín pro objednání permanentek (kreditů) se slevou na 9.zimní halovou sezónu, na rok 2017/2018 je stanoven v době od 1.8. do 13.8.2017 výhradně e-mailem na adresu: ltcsekretariat@seznam.cz s kopií na info@ltcpodebrady.cz . Od 14.8. do 21.7.2017 bude probíhat tzv.dohadovací řízení, kdy se zájemci bude projednána případná koliize termínů permanentek.

 

Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den a hodina) se hradí na běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,jako variabilní symbol je nutno uvést datum narození (bez teček) a do textu je třeba uvést jméno a přijmení člena.
Úhradu lze také provést vyjímečně v hotovosti v sekretariátu klubu v úředních hodinách: v úterý od 15-17 hodin nebo ve čtvrtek 15-19 hod.

Aby mohla být sleva akceptována, potom je nutno provést úhradu nejpozději do 11.9.2017. Od 12.9.2017 budou prodávány zbývající permanentky bez slevy.

 

Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit". K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen (objednatel) na konkrétní dvorec, den a hodinu.

 

Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 9. 10. 2017 v sekretariátu TJ LTC a to před začátkem hry, event.po dohodě         s dozorem haly resp.úhradou příslušné částky na náš běžný účet.


Informace o obsazenosti dvorců bude na stránkách TJ LTC v elektronickém provedení. Veškeré další informace budou rovněž na našem webu www.ltcpodebrady.cz.

 

Správce elektronické rezervace včetně objednávek:
Mgr. Jiřina Pohořálková, telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz.

 

Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady dne 26. 6. 2017.

 

V Poděbradech dne 30. 6. 2017
Zpracoval: V.Zítko

 

 

 

© LTC Poděbrady