Ceny léto 2019

 

 

 

1. Jednorázové vstupní poplatky
1.1. od 1.1.- 30.6.2019 bez vstupního poplatku. 0 Kč
1.2. od 1.7.2019
1.2.1. hráči do 18 let - zdarma 0 Kč
1.2.2. hráč od 19 let - 64 let
3 000 Kč
1.2.3. hráč od 19 let - 26 let studující denní studium SŠ, VŠ 1 000 Kč
1.2.4. hráč od 19 let, bývalý člen 1 500 Kč
1.2.5. senior 65 let a starší 1 000 Kč
2. Členský příspěvek
2.1. členský příspěvek TJ LTC mládeže do 18-ti let 100 Kč
2.2. členský příspěvek TJ LTC od 19-ti let 500 Kč
3. Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční
3.1. věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole 900 Kč
3.2. věková kategorie 10 - 18 let 1 300 Kč
4. Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit)
4.1. člen - hráč věkové kategorie 15 - 18 let od 17 hod 20 Kč
4.2. člen - hráč studující SŠ, VŠ 19 - 26 let 50 Kč
4.3. člen - trenér 50 Kč
4.4. člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let 65 Kč
4.5. člen - hráč senior 65 let a starší 55 Kč
4.6. host - dospělý, 19 let a starší 100 Kč
4.7. host - mládež do 18 let 50% 50 Kč
5. Ostatní poplatky
5.1. pronájem skříňky 250 Kč
5.2. týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola, trénink mládeže     za každou odtrénovanou 1 hodinu 10 Kč
6. Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy 5 Kč

 

 

7. Ostatní ustanovení

 

7.1. Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink i mimo oficiální tréninky do    17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný.

 

7.2. Mládež do 18-ti let si může rezervovat dvorec i po 17.hodině za předpokladu, že konkrétní dvorec v konkrétním dnu je po 17.hodině do 15 hodin volný.

 

7.3. V souladu s novými stanovami upozorňujeme, že členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2019.

 

7.4. Finanční poplatky od členů lze uhradit po jejich schválení Valnou hromadou. Pokud jde o kredity, tak minimální odebrané množství je 20 kreditů (1 300,00 Kč resp. 1 100,00 Kč). Po vyčerpání tohoto základního množství kreditů je možné si zakoupit další kredity.

Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2017, tak může využít zakoupení
kreditů na rok 2018 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na
požádání sekretářka J.Pohořálková.

Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2018, tak může využít zakoupení kreditů na rok 2019 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na požádání sekretářka J.Pohořálková.

 

7.5. Finanční poplatky lze uhradit na ú.č. 501 583 339 / 0800 u ČS Poděbrady. Jako variabilní symbol nutno uvést datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský příspěvek 500 Kč, skříňka 250 Kč, hrací poplatek          20 kreditů 1 300 Kč). Lze samozřejmě provést i úhradu osobně v sekreriátu TJ LTC u J.Pohořálkové (telefon 732 341 801) nebo V.Zítko (telefon 605 183 881) v době jejich úředních hodin (úterý, čtvrtek).

 

7.6. Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za jednotnou sazbu 30,- Kč.

 

7.7. Odměna za prokazatelně získaného nového člena je 5 kreditů.

 

7.8. Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce.

 

7.9. Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků.

 

7.10. Podrobné informace k elektronické rezervaci jsou uvedeny na webových stránkách www.ltcpodebrady.cz v části "Rezervace dvorců"

 

7.11. Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní sezónu 2019 v části "Dokumenty".

 

Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních poplatků.

 

 

Schváleno na jednání Správní rady dne: 4.3.2019

 

Schváleno na jednání Valné hromady dne:17.3.2019

 

V Poděbradech dne 18. 3. 2019

Zpracoval v souladu se závěry Valné hromady: V.Zítko

 

ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

 


ke stažení zde

 

 

© LTC Poděbrady