ZÁVĚREČNÝ KLUBOVÝ TURNAJ ČTYŘHER

(BUDE PRASÁTKO !)

se uskuteční v sobotu dne 1. října 2016

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

 

 

1. V turnaji mohou startovat všichni členové TJ LTC Poděbrady a mládež od 13-ti let. Hosté (nečlenové TJ LTC) mohou startovat se souhlasem vedení turnaje, přičemž tento souhlas vychází zejména z počtu startujících domácích hráčů. Mládež od 10-ti let může být zařazena jen v případě, že hráč je zařazen na soupisce „A“ žákovského družstva.

2. Systém hry bude odpovídat předcházejícím letům s tím, že opět budou přihlášení hráči rozděleni na „slabší“ a „silnější“ a „průměrní“ a z nich budou losovány dvojice. Konkrétní způsob hry a rozlosování bude určen až podle počtu a kvality přihlášených hráčů. Pokud bude chtít hrát dvojice, jejíž věkový součet bude přesahovat 120 let, bude zařazena do hracího plánu bez losování. O případných dalších nestandardních dvojicích (např.rodinných dvojicích) rozhoduje vedení turnaje s tím, že hlavním kritériem musí být velký výkonnostní rozdíl obou hráčů. Vedení turnaje garantuje každému přihlášenému hráči (pokud nezkolabuje sám nebo jeho partner) odehrání nejméně 80 minut na dvorcích, neboť opět budeme hrát na čas.

3. Vklad za start v turnaji činí 150,- Kč, který obsahuje nejen možnost hry v turnaji, ale opravňuje i k odběru občerstvení, které bude v rámci turnaje čtyřher pro účastníky zabezpečeno. Vedle prasátka na grilu menu představuje tradiční polévku, 3 malá piva nebo nealko, kávu nebo čaj, miňonku a párek s pečivem. Nehrající členové klubu za stejnou sumu 150,- Kč rovněž mohou obdržet stravovací kupóny.

4. Vítězná dvojice obdrží putovní pohár naplněný šampaňským a věcné ceny. Další nejlepší dvojice obdrží rovněž věcné ceny.

5. Vyhodnocení turnaje proběhne podobně jako v loňském roce bezprostředně po skončení turnaje. Účast všech hrajících i „kibicujících“ účastníků turnaje po jeho skončení je žádoucí.

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKOVÉM ARCHU VE VESTIBULU TJ LTC .

 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY

SE PODÁVAJÍ OSOBNĚ V DEN ZAHÁJENÍ.

PREZENTACE PROBÍHÁ OD 7:45 – 8:15 HOD.

 

VŠICHNI ČLENOVÉ KLUBU JSOU ZVÁNI V HOJNÉM POČTU !

NA VÝKONNOSTI OPRAVDU NEZÁLEŽÍ !

 

Za TJ LTC: Ing. Vladimír V r c h o t a

 

Václav Z í t k o

 

 

 

© LTC Poděbrady