PRAZDNINOVÝ POUKAZ


pro členy i hosfy tenisového klubu

 

Jarní prázdniny jsou v době od 12. do 18.2.2018 a tato doba není
podobně jako vánoční týden pokryta permanentkami.


Již nyní si tedy lze zakoupit v sekretariátu nebo úhradou na náš
béžný účet tyto prázdninové poukazy v hodnotě 600,- Kč.
Tato částka zahrnuje pronájem 1 tenisového dvorce po dobu
3 hodin (6 kreditů) v uvedeném týdnu.
Lze si zakoupit i jednotlivé hodiny za jednotnou cenu
240,- Kč/l hod.(2 kredity)
Včasná úhrada poukazu zajistí lepší výběr hodin v rozsahu
od 9 do 20 hod. o jarních prázdninách.

 

V Poděbradech dne 11. ledna 2018
Zpracoval: V.Zítko

Ing.Yladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady