BRIGÁDNICKÁ  ČINNOST 2018


Též pro rok 2018 zavádíme institut brigádnická činnost. Za každé odpracované 2 hodiny obdrží člen našeho klubu

3 kredity.

Brigádnickou činnost organizuje správce areálu Martin Lebeda, u kterého se zájemce o brigádu v předstihu přihlásí. Správce s brigádníkem tuto činnost po skončení zaznamená do přehledu o brigádnické činnosti včetně odpracovaných hodin.

Následně pracovník sekretariátu tyto odpracované hodiny  převede na kredity a počet kreditů zaznamená příslušnému členovi.

 

 

V Poděbradech dne 10. 4. 2018

Zpracoval: V. Zítko

 

Schválil:

Ing. Vladimír  V r c h o  t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

 

 

© LTC Poděbrady