BRIGÁDNICKÁ  ČINNOST

 

Na základě návrhů členské základny na zavedení brigádnické činnosti, po projednání ve Správní radě a schválení na Valné hromadě dne 5.3.2017 opět zavádíme institut brigádnická činnost. Za každou odpracovanou hodinu obdrží člen našeho klubu 1 kredit.

Brigádnickou činnost organizuje správce areálu Martin Lebeda, u kterého se zájemce o brigádu v předstihu přihlásí. Jmenovaný správce určí termín kdy a co dotyčný zájemce o brigádu bude dělat a spolu s brigádníkem tuto činnost po skončení zaznamená do přehledu o brigádnické činnosti včetně odpracovaných hodin.

Pracovník sekretariátu tyto odpracované hodiny následně převede na kredity a počet kreditů zaznamená týdně u příslušného člena.

 

 

V Poděbradech dne 10. 3. 2017

Zpracoval: V. Zítko

 

 

TJ LTC Poděbrady

tenisový klub

Ing.Vladimír Vrchota

 

Je to neuvěřitelné, ale po více než 2 měsících naší výzvy členům k brigádnické činnosti s úhradou 1 kreditu za 1 odpracov. hodinu se přihlásil jediný člověk. A to při každé rezervaci dvorce na příslušného člena "vykoukla" informace o možnosti této brigádnické činnost za úplatu.

Protože chceme mít všichni krásný tenisový areál a správce M.Lebeda na vše nestačí, tak i nadále vyzýváme naše členy         k přihlášení se k brigádnické činnosti v našem tenisovém areálu, případně do funkce pomocného správce ve všedních dnech  v době od 16:30 - 20:00 hod. a také v sobotu, neděli či ve svátek v době od 7:30 - 20:00 hod.za úplatu. Organizaci prací       a rozpis týdenních služeb zajišťuje správce areálu Martin Lebeda

 

V Poděbradech dne 31.5.2017

Zpracoval: V.ZIítko

 

© LTC Poděbrady