„Dny otevřených dveří“


Ve dnech 20. 5 – 31. 5. 2019 budou probíhat na dvorcích našeho tenisového klubu „Dny otevřených dveří“. Přivítáme více než 200 prvňáčků ze dvou poděbradských základních škol a jedné základní školy z Libice. Děti si pod vedením našich trenérů vyzkouší tenisový trénink, otestují své pohybové dovednosti a zasoutěží si.

Pro zájemce o pravidelné tréninky proběhne nábor ve dnech 18.6. a 20. 6. 2019 od 18:00 hod. Doufáme, že uvítáme nové tenisové naděje, pro které se stane tenis srdeční záležitostí a koníčkem na celý život. A dost možná se mezi nimi najde i nová posila pro závodní družstva.

Děkujeme vedení základních škol Václava Havla, T. G. Masaryka i základní školy Libice za vstřícnost a skvělou spolupráci.

V Poděbradech dne 18. 5. 2019

V. Zítko

S ohledem na nepříznivé počasí se tato akce posune i do týdnu od 3.6.2019. Jinak výběrové řízení s nabídkou na členství v tenisovém klubu proběhne ve dvou dnech a to v úterý dne 18.6.2019 a ve čtvrtek dne 20.6.2019 vždy od 18 hod.

V Poděbradech dne 30.5.2019

V. Zítko

 

 

Jak již jsme uvedli, ve dnech 21.5. – 7.6.2019 se uskutečnila na našich dvorcích návštěva všech 1.třříd Základních škol v Poděbradech.

ZŠ TGM – 4 třídy z počtu 95 žáků se zúčastnilo akce 87 žáků

ZŠ Václava Havla - 5 tříd z počtu 127 žáků se zúčastnilo 105 žáků

ZŠ Libice – 1 třída z počtu 23 žáků se zúčastnilo 18 žáků.

Celkem 10 tříd z počtu 245 žáků se zúčastnilo akce 210 žáků.

Ve dvouhodinovém bloku trenéři připravili ukázku tenisu a různé zajímavé soutěže zaměřené na přípravu k tenisu. Po skončení dvouhodinového programu děti i třídní učitelky obdržely fotografii celé třídy s pozvánkou na výběrové řízení , nějaké sladkosti a kupón na 10% slevu v Papírnictví Zbraněk. Děti i třídní učitelky byly z absolvovaného programu nadšené. Všechny učitelky akci hodnotily jako velice úspěšnou. Uvádíme alespoň 2 hodnocení.

ZŠ TGM 1.A

Žáci třídy 1.A byli nadšeni z ukázkové lekce tenisu. Trenéři byli vzorně připraveni, měli v zásobě spoustu nápadů na soutěže. Pracovali s dětmi 2 hodiny a po celou dobu se žákům maximálně věnovali.

Iveta Niedrmitlová, třídní učitelka

 

ZŠ Václava Havla 1. A

Skvěle připravená a zorganizovaná akce. Trenéři se dětem maximálně věnovali, program vedli zábavně a prakticky, vše přiměřené věku dětí. Mě i dětem se dopoledne v tenisovém klubu moc líbilo. Těším se na příště. Přeji mnoho šikovných svěřenců.

Martina Radoňová, třídní učitelka

 

Výběrové řízení se uskutečnilo ve dnech 18. a 20.6.2019.

Dne 18.6. se k výběrovému řízení dostavilo 11 žáků a dne20.6.2019 5 žáků, z čehož nebyli z 1.tříd 4 žáci.

Předseda tenisového klub Ing. Vladimír Vrchota informoval přítomné rodiče i žáky o možnostech stát se členem tenisového klubu i hraní tenisu na našich dvorcích.Současně doporučil absolvovat příměstský tábor pod vedením našich zkušených trenérů, držitelů licence II.třídy. A sdělil i 3 termíny konání příměstských táborů o letošních prázdninách.

Příměstské tábory se konají v těchto termínech

  • 1.příměstský tábor  8.7. - 12.7. 2019
  • 2.příměstský tábor 29.7. -  2.8. 2019
  • 3.příměstský tábor 12.8. - 16.8. 2019

V Poděbradech dne 21.6.2019

Zpracoval: V.Zítko

 

© LTC Poděbrady