Důležité termíny


Upozorňujeme členy na důležité termíny v nejbližším období

 

17. 3. 2019 od 17:00 hod. Valná hromada, která zhodnotí úspěšný rok 2018

 

Od 18. 3. 2019 po Valné hromadě úhrada členských a hracích poplatků dospělých členů pro rok 2019 především na běžný účet, vyjímečně  v hotovosti.

 

7.4.2019 oficiální ukončení provozu v hale – konec platnosti permanentek

 

8. 4. 2019 zahájení provozu na venkovních dvorcích pro mládež

 

8. - 9. 4. 2019 volné hraní v hale zdarma. Pro zájemce pí Pohořálková na základě žádosti zajistí maximálně      2 kredity na člena  v uvedeném termínu.

 

9. 4 .2018 definitivní konec 10. halové sezóny

 

12. 4. 2019 brigáda žen – úklid haly (6 žen a dorostenek)

 

13. 4. 2019 brigáda mužů – demontáž haly (25 mužů a dorostenců)

Věříme, že se přihlásí na brigádu zejména členové, kteří hrají v naší hale a také se ve větší míře než dosud zapojí tenisté i rodiče tenistů.

 

do 13. 4. 2019 předložení rozpisu tréninkových skupin mládeže od trenérů na období od 15. 4. do 30. 6. 2019

 

15. 4. 2019 zahájení provozu na venkovních dvorcích pro dospělé

 

do 30. 4. 2019 termín úhrady členských a hracích poplatků pro mládež


 

V Poděbradech dne  27 . 2. 2019

Zpracoval: V.Zítko

 

Schválil: Ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

 

 

 


 

© LTC Poděbrady