Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2020/2021

12. (1.) Zimní halová sezóna 19.10.2020 - 11.4.2020    25 (11+14) týdnů

Postavení haly:  17. 10. 2020 sobota
Demontáž haly:  17. 4.  2021  sobota
minus 1 týden svátky vánoční (21.12.  - 27.12.2020) a 1 týden jarní prázdniny (1.3. - 7.3.2021)
Varianta celý dvorec polovina čtvrtina
Poř. T e x t čas K č 23 týdnů (10 + 13)
1. PERMANENTKA za 1 hod. (- 2 týdny)
1.1. člen klubu LTC 8 - 13 250 5 750 2 875 1 438
1.2.1. člen klubu LTC 13 - 20 350 8 050 4 025 2 013
1.2.2. člen klubu LTC 20 - 22 330 7 590 3 795 1 898
1.3. člen klubu LTC - sleva 8 - 13 230 5 290 2 645 1 323
1.4.1. člen klubu LTC - sleva 13 - 20 320 7 360 3 680 1 840
1.4.2. člen klubu LTC - sleva 20 - 22 300 6 900 3 450 1 725
1.5. člen klubu LTC - mládež 13 - 20 310 7 130 3 565 1 783
1.6. host 8 - 13 340 7 820 3 910 1 955
1.7.1. host 13 - 20 360 8 280 4 140 2 070
1.7.2. host 20 - 22 350 8 050 4 025 2 013
2. JEDNOTLIVÁ HODINA
2.1. člen klubu LTC 8 - 13 270
2.2.1. člen klubu LTC 13 - 20 350
2.2.2. člen klubu LTC 20 - 22 330
2.3. člen klubu LTC - neděle 8 - 19 310
2.4. host 8 - 13 360
2.5.1. host 13 - 20 380
2.5.2. host 20 - 22 360

 

Termín pro objednání permanentek (kreditů) se slevou na 12. (1.) zimní halovou sezónu, na rok
2019/2020 je stanoven od 20. 7. 2020 do 20. 8. 2020.   Aby mohla být sleva akceptována,
potom je nutno provést úhradu nejpozději do 31.  8. 2020.
-
Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den, hodina a dvorec) je nutno uhradit na
běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,do textu je třeba uvést jméno
a příjmení člena, jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození. Úhradu lze také
provést vyjímečně v hotovosti v sekretariátu  v době úředních hodin.
-
Po 31.8.2020 budou prodávány zbývající permanentky bez slevy.
-
Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit"
K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen na konkrétní dvorec a hodinu.
-
Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 19. 10. 2020 v sekretariátu TJ LTC a to před
začátkem hry, event.po dohodě s dozorem haly.
-
Informace o obsazenosti dvorců bude na stránkách TJ LTC v elektronickém provedení.
Veškeré další informace budou rovněž na našem webu www.ltcpodebrady.cz
-
Správce elektronické rezervace včetně objednávek je: Mgr. Jiřina Pohořálková,
telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz
-
Pokud jde o mládež, tak po provedení definitivního výběru hráčů do jednotlivých
tréninkových skupin je třeba uhradit příslušnou částku bezprostředně, nejpozději však
do termínu 19.10. 2020. Neuhrazení částky za pronájem dvorce v hale v uvedeném
termínu bude mít za následek dočasné pozastavení tréninku příslušného hráče.
-
-
Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. dne 24. 6. 2020.
-
V Poděbradech dne  10. 7. 2020
-
Zpracoval: V.Zítko
-
Ing. Vladimír Vrchota
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady