Finanční poplatky pro rok 2020
1. Jednorázové vstupní poplatky
1.1. Od 1.1. - 30.6.2020 bez vstupního poplatku. 0 Kč
1.2. Od 1.7.2020
1.2.1. hráči do 18 let - zdarma 0 Kč
1.2.2. hráč od 19 let 3 000 Kč
1.2.3. hráč od 19 let studující denní studium SŠ, VŠ 1 000 Kč
1.2.4. hráč od 19 let, bývalý člen 1 500 Kč
1.2.5. senior 65 let a starší 1 000 Kč
2. Členský příspěvek
2.1. členský příspěvek TJ LTC mládeže do 18-ti let 100 Kč
2.2. členský příspěvek TJ LTC od 19-ti let 500 Kč
3. Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční
3.1. věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole 900 Kč
3.2. věková kategorie 10 - 18 let v tenisové škole 1 300 Kč
4. Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit)
4.1. člen - hráč věkové kategorie 15 - 18 let od 17 hod 20 Kč
4.2. člen - hráč studující SŠ, VŠ 19 - 26 let 50 Kč
4.3. člen - trenér 50 Kč
4.4. člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let 65 Kč
4.5. člen - hráč senior 65 let a starší 55 Kč
4.6. host - dospělý, 19 let a starší 100 Kč
4.7. host - mládež do 18 let  50% 50 Kč
4.8. člen - mládež do 18 let nezařazená do tréninků 20 Kč
5. Ostatní poplatky
5.1. pronájem skříňky 250 Kč
5.2. týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola,trenink mládeže za každou odtrénovanou 1 hodinu
10 Kč
6. Cestovné
6.1. Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy 5 Kč
7. Ostatní ustanovení
7.1. Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink i mimo oficiální tréninky do 17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný.
7.2. Mládež do 18-ti let si může rezervovat dvorec i po 17.hodině za předpokladu, že konkrétní dvorec v  konkrétním dnu je  po 17.hodině do 15 hodin volný.
7.3. V souladu s novými stanovami upozorňujeme, že členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2020
7.4. Finanční poplatky od členů lze uhradit po jejich schválení  Valnou hromadou. Pokud jde o kredity, tak minimální odebrané množství je 20 kreditů (1 300 Kč, resp. 1 100 Kč). Po vyčerpání tohoto základního množství kreditů je možné si zakoupit další kredity. Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2019, tak může využít zakoupení kreditů na rok 2020 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na požádání sekretářka J.Pohořálková.
7.5. Finanční poplatky lze uhradit výhradně na účet číslo 501 583 339 / 0800 u ČS Poděbrady. Jako variabilní symbol nutno uvést  datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např členský příspěvek 500 Kč,skříňka 250 Kč,hrací poplatek 20 kreditů 1 300 Kč).Lze samozřejmě provést úhradu i  osobně v sekreriátu TJ LTC u J.Pohořálkové (telefon 732 341 801) nebo V.Zítko (telefon 605 183 881) v době jejich úředních hodin (úterý, čtvrtek), ale jenom vyjímečně.
7.6. Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za jednotnou sazbu 30,- Kč.
7.7. Odměna za prokazatelně získaného nového člena je 5 kreditů.
7.8. Pro zařazení do  věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce.
7.9. Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků.
7.10. Podrobné informace k elektronické rezervaci dvorců jsou uvedeny na webových stránkách  www.ltcpodebrady.cz v části  "Rezervace dvorců"
7.11. Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní sezónu 2020 v části "Dokumenty".
Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních poplatků.
Schváleno na jednání Správní rady dne: 04.03.2020
Schváleno na jednání Valné hromady dne:
V Poděbradech dne 23. 2. 2020
Zpracoval: V.Zítko ing. Vladimír  V r c h o t a
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady z.s.
tenisový klub

 

© LTC Poděbrady