INFORMACE  O  ZAHÁJENÍ  „LETNÍ“  SEZÓNY 2020

 

 

Sdělujeme všem členům i hostům, že hra na našich venkovních antukových dvorcích bude letos oficiálně zahájena v úterý dne 14. 4. 2020 na dvorcích č. 5, 6,     a C přednostně pro závodní hráče od 10:00 – 12:00 hod. a  13:00–17:00  hod.

 

Od pondělí 20. 4. budou zprovozněny dvorce č. 1    a 2. Dvorce č. 3 a 4 budou zprovozněny od pátku 24.4.2020.

 

Demontáž haly plánovaná na neděli 19.4.2020 bude vzhledem k „nouzové situaci“ realizována externí firmou v úterý 14.4.2020.

 

Od úterý 14. 4. 2020 14:00 hod. bude otevřen systém elektronického objednávání dvorců do 30.4.2020.

 

Žádáme všechny návštěvníky areálu o dodržování zásad zvýšených hygienických opatření až do odvolání „nouzového stavu“.

 

Podmínkou úspěšné rezervace je úhrada členského příspěvku a hracích poplatků (kreditů).

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení nastalé situace a společně se těšíme na letní sezónu 2020.

 

V Poděbradech dne 7. 4. 2020

Zpracoval: Vl. Vrchota, V. Zítko

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady