Internetová registrace hráčů ČTS

08.10.2014

Od 1.10. 2014 Český tenisový svaz spustil online registraci hráčů. V následujích několika odstavcích naleznete informace o fungování sytému internetové registrace hráčů ČTS.

K tomu dodáváme za náš tenisový klub, že registrace, prodlužování platnosti, úhrada registračního poplatku je od uvedeného data výhradně záležitostí jednotlivých hráčů resp.jejich rodičů. A dále tímto opatřením samozřejmě registrační průkazy postrádají smysl.

 

Registrace nového hráče a volba prvního mateřského klubu
Hráči ročníku narození 2005 a starší (věková kategorie mladší žactvo, starší žactvo, dorost a dospělí) se registrují do Českého tenisového svazu pouze na Internetu ve formuláři v Informačním systému ČTS:
https://is.cztenis.cz/pristup/registracehrace.php

Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Vyplnění rodného čísla, data narození, e-mailu
2) Vyplnění jména, příjmení a telefonu
3) Výběr doby registrace (1-4 roky)
4) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS 0001651382/0800 nebo složením hotovosti v bance na uvedený účet ČTS)
5) Vytvoření žádosti o vstup do svého prvního mateřského klubu (po potvrzení o přijetí platby na účet ČTS). Žádost schvaluje/odmítá klub (kontaktní osoba klubu) v Informačním systému ČTS. O vytvoření žádosti je kontaktní osoba klubu informována e-mailem. Pokud je žádost klubem schválena, registrace je úspěšně ukončena a hráč se může přihlašovat na turnaje ČTS a účastnit se soutěží družstev. Pokud je žádost klubem zamítnuta, může hráč vytvořit novou žádost do jiného (nebo i stejného) klubu.

Poplatek:
mladší žactvo = 200,-Kč/rok
starší žactvo = 200,-Kč/rok
dorost = 200,-Kč/rok
dospělí = 400,-Kč/rok


Prodloužení registrace hráčem
Registrovaný hráč může prodloužit svou registraci u ČTS po přihlášení do Informačního systému.

Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Výběr doby registrace (1-4 roky)
2) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS)

Poplatek:
mladší žactvo = 200,-Kč/rok
starší žactvo = 200,-Kč/rok
dorost = 200,-Kč/rok
dospělí = 400,-Kč/rok


Prodloužení registrace hráče mateřským klubem
Mateřský klub může svým (již registrovaným) hráčům prodloužit registraci po přihlášení do Informačního systému. Klub může prodloužit registraci pohodlně více hráčům jednou platbou.
U našeho tenisového klubu s ohledem na problémy s výběrem registračních poplatků n e b u d e  mateřský klub provádět prodloužení registrace.

 

Poplatek:
mladší žactvo = 200,-Kč/rok
starší žactvo = 200,-Kč/rok
dorost = 200,-Kč/rok
dospělí = 400,-Kč/rok

Zde jsou jednotlivé kroky registrace:
1) Výběr doby registrace pro jednotlivé hráče (1-4 roky)
2) Zaplacení poplatku (pouze převodem na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS)
Po přijetí platby na účet ČTS je kontaktní osoba klubu informována e-mailem.


DŮLEŽITÉ: Platbu realizujte pouze převodem z Vašeho účtu na účet ČTS nebo složením hotovosti v bance na účet ČTS pod vygenerovaným var. symbolem. Nepoužívejte platbu složenkou!!!
Platbu realizujte vždy přesně podle vygenerované žádosti = zaplaťte přesnou částku pod vygenerovaným variabilním symbolem. Pokud něco uděláte jinak, vystavujete se zbytečným problémům a samozřejmě i prodlení při realizaci vaší žádosti o prodloužení registrace.
Pokud vše uděláte podle instrukcí, pak žádost bude vyřízena do 2 pracovních dnů od zaplacení poplatku.


Registrace cizinců do klubu ČTS
Hráči, kteří nemají občaství ČR, se registrují e-mailem na alena.brozova@cztenis.cz, kde uvedou
1) předmět e-mailu: cizinec
2) text mailu:
- příjmení,
- jméno,
- datum narození,
- telefon,
- národnost,
- klub (pokud se jedná o registraci do klubu ČTS),
- nascanovaná kopie pasu.

Poplatek:
Cizinec v EU
mladší žactvo = 200,-Kč/rok
starší žactvo = 200,-Kč/rok
dorost = 200,-Kč/rok
dospělí = 400,-Kč

Cizinec mimo EU
mladší žactvo = 800,-Kč/rok
starší žactvo = 800,-Kč/rok
dorost = 800,-Kč/rok
dospělí = 800,-Kč/rok

Paní Alena Brožová přidělí cizinci registrační číslo = uživatelské jméno do IS a předpřipraví cizinci registraci do ČTS. Poté hráči-cizinci přijdou do e-mailu přihlašovací údaje do IS, kde si již sám zvolí počet let registrace. Po zaplacení poplatku za registraci (po potvrzení o přijetí platby na účet ČTS) si hráč vybere svůj první klub stejně jako to dělá český hráč.


Prodloužení registrace cizince (s klubovou příslušností) hráčem a klubem probíhá stejně jako u českých hráčů.


Registrace cizinců bez klubové příslušnosti
Hráči, kteří nemají občaství ČR a nechtějí se registrovat do klubu ČTS, se registrují e-mailem na ladislav.klein@cztenis.cz, kde uvedou
1) předmět e-mailu: cizinec
2) text mailu:
- příjmení,
- jméno,
- datum narození,
- telefon,
- národnost.

Poplatek:
mladší žactvo = 500,-Kč/rok
starší žactvo = 500,-Kč/rok
dorost = 500,-Kč/rok
dospělí = 500,-Kč/rok


Evidence hráčů kategorie minitenis a babytenis probíhá stejně jako doposud = pouze na Internetu ve formuláři v Informačním systému ČTS: https://is.cztenis.cz/pristup/index.php

Poplatek:
minitenis = 100,-Kč/rok
babytenis = 100,-Kč/rok


Pokud máte dotazy ohledně konkrétní registrace nebo platby, kontaktujte Alenu Brožovou

Alena Brožová
Český tenisový svaz
E-mail: alena.brozova@cztenis.cz
Telefon: 222 333 423 

web: www.cztenis.cz

 

 

 

© LTC Poděbrady