ZÁVĚREČNÝ KLUBOVÝ TURNAJ ČTYŘHER

(BUDE PRASÁTKO !)

 

se uskuteční v sobotu dne 5.října 2019

 

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:


  • 1. V turnaji mohou startovat všichni členové TJ LTC Poděbrady z,s. a mládež od 13-ti let.  Hosté (nečlenové TJ LTC) mohou startovat se souhlasem vedení turnaje, přičemž tento souhlas vychází zejména z počtu startujících domácích hráčů. Mládež od 10-ti let může být zařazena jen v případě, že hráč je zařazen na soupisce „A“ žákovského družstva.
  • Systém hry bude odpovídat předcházejícím letům s tím, že opět budou přihlášení hráči rozděleni na „slabší“, „silnější“ a „průměrní“ a z nich budou losovány dvojice. Konkrétní způsob hry a rozlosování bude určen až podle počtu a kvality přihlášených hráčů.
  • 3. Pokud jde o dvojice předem spolu domluvené, tak jsou stanoveny  pro letošní rok pouze tyto dva věkové limity 120 let muž - muž, 100 let žena- muž.
  • 4. Vedení turnaje garantuje každému přihlášenému hráči (pokud nezkolabuje sám nebo jeho partner) odehrání nejméně 80 minut  na dvorcích, neboť opět budeme hrát na čas.
  • 5. Vklad za start v turnaji činí  150,-  Kč,  který obsahuje nejen možnost hry v turnaji, ale opravňuje i k odběru občerstvení, které bude v rámci turnaje čtyřher pro účastníky zabezpečeno. Vedle tradičního prasátka na grilu menu představuje, kávu nebo čaj, dezertku, párek s pečivem a 3 malá piva nebo nealko. Nehrající členové klubu za stejnou sumu 150,- Kč rovněž mohou obdržet stravovací kupóny.
  • 6. Vítězná dvojice obdrží putovní pohár naplněný šampaňským, poháry, medaile a věcné ceny. Dvojice na 2. a 3.místě obdrží medaile a věcné ceny. Další dvojice obdrží věcné ceny.
  • 7. Vyhodnocení turnaje proběhne podobně jako v loňském roce bezprostředně po skončení turnaje. Účast všech hrajících i „kibicujících“ účastníků turnaje po jeho skončení je žádoucí.

 

 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKOVÉM ARCHU  VE VESTIBULU TJ LTC .

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY

SE PODÁVAJÍ OSOBNĚ V DEN TURNAJE.

PREZENTACE PROBÍHÁ V SOBOTU 5.10.19 OD 8:00 DO 8:30  HOD.

VŠICHNI ČLENOVÉ KLUBU JSOU ZVÁNI V HOJNÉM POČTU !

NA VÝKONNOSTI  OPRAVDU  NEZÁLEŽÍ !

 

Za TJ LTC: Ing. Vladimír   V r c h o t a

 

Václav Z í t k o

V Poděbradech dne 13. 9. 2019

 

© LTC Poděbrady