P O Z O R    A K C E


„NAJDI  NOVÉHO  ČLENA“

 

 

 

Od 1.6 do 30.9. 2018 probíhá i nadále v našem klubu akce během níž může kdokoli z našich členů přivést nového člena,  za což mu bude připsáno 5 kreditů. Členství v tenisovém klubu je i nadále do 30.9.2018 bez vstupního poplatku. Bližší informace v sekretariátu.

Přejeme všem hodně „náborových“ úspěchů a krásné tenisové léto.


Schváleno na jednání Správní rady  dne 26. 6. 2017

 

V Poděbradech dne 25.5.2018

Zpracoval: V.Zítko

 

 

 

 

 


 

© LTC Poděbrady