Informace o výstavbě

 

Upozorňujeme naše členy a návštěvníky tenisového areálu, že v týdnu od 7.7. do 10.7.2020 na konkrétních dvorcích s označením „kurty uzavřeny“  v uvedeném časovém  rozsahu budou probíhat práce firmou Calypso souvisící s odstraněním původní technologie, která byla používaná u dvoudvorcové haly. Současně budou zahájeny přípravné práce  pro stavbu a montáž třídvorcové haly v měsíci říjnu 2020 (instalace kotev            u dvorce č. 2.)

Věříme, že poněkud ztížené podmínky ke hře zájemci o hru pochopí, neboť výsledkem určitých omezení          i v  pozdější době bude v zimním období hra v nové přetlakové moderní třídvorcové hale.

 

V Poděbradech dne 3.7.2020                                                                                                        Zpracoval: V. Zítko

 

Dne 7.7.2020 v  odpoledních hodinách nás neočekávaně kontaktoval dodavatel oplocení p. Schmid s tím, že na 1.část prací souvisících s oplocením dvorce č. 1 nastoupí jeho pracovníci již zítra,tj.8.7.2020 a budou zde pracovat až do pátku 10.7.2020 v časovém intervalu od 8:00 do 17:00 hod. Po odstranění pletiva na šířku dvorce č. 1 budou jako zarážka namísto pletiva narovnány palety. S ohledem na zrušení rezervace dalších dvorců po dohodě s dodavatelem oplocení na tomto dvorci č. 1  lze hrát za předpokladu, že by tato obtížná situace hráčům na dvorci č. 1 nevadila. Pokud by hráčům vadila, tak nezbýivá nic jiného než zrušit stávající rezervaci na dvorci č. 1 a rezervovat si jiný dvorec.

 

V Poděbradech dne 7.7.02020                                                                                                        Zpracoval: V.Zítko

 

Dle informací dodavatele oplocení práce na výstavbě oplocení budou pokračovat od pondělí dne 13.7.2020 plynule na dvorci 1 a potom dále na dvorci č. 2, 3 a 4. Navíc v příštím týdnu bude probíhat na dvorci č.  5, 6 a C příměstský tenisový tábor pro mládež v době od 8 do 16 hod. Budeme se snažit i na dvorcích, na kterých se bude pracovat, vytvořit takové prostředí, aby se na nich dalo hrát, i když chápeme, že to nebude jednoduché a bude to vyžadovat velké pochopení ze strany hráčů. V současné době jsou k dispoici všechny dvorce, a s určitými problémy i dvorec č. 1

Sledujte prosím informace na našem webu, kde budou zveřejňovány příslušné nové informace.

 

V Poděbradech dne 10.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

V úterý dne 14.7.2020 bylo dokončena stavba oplocení u dvorce č. 1 a pracovníci dodavatele firmy Tenis Schmid plynule přecházejí na dvorec č. 2. Tento týden bude dvorec č. 2 ještě uzavřen. V dalšíchi dnech již nikoliv protože lze hrát i trénovat bez oplocení, jak nám o víkendu názorně předvedl vítěz turnaje o Pohár prezidenta ČTS Michael Vrbenský. Vzhledem k tomu, že v příštím týdnu nebude na našich dvorcích probíhat příměstský tenisový tábor, tak je dostatek prostoru ke hře na jiných dvorcích než je dvorec č. 2.

 

V Poděbradech dne 15.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

Práce firmy Tenis Schmid na oplocení rychle pokračují. V týdnu od 20.7.2020 bude dokončeno oplocení u dvorce č. 2 a zahájeny přípravné práce na montáži oplocení na dvorci č. 3. Proto apelujeme na členy a návštěvníky našeho tenisového areálu, aby neprováděli rezervaci na tomto dvorci, ale využilí minimíálně do 22.7.2020  ke hře jiné dvorce než je dvorec č. 3.

 

V Poděbradech dne 19.7.2020

Zpracoval: V.Zítko


Jak práce na montáži oplocení rychle pokračuji, tak jsme museli vyblokovat od 22.7.20 už i dvorec č. 4. Využitím sítě od firmy Tenis Schmid se dá po ukočení práce pracovníků firmy hrát prakticky na všech dvorcích.

 

V Poděbradech dne 21.7.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

V pátek dne 24.7.2020 byla až na branky dokončena montáž oplocení na bližší straně dvorců na dvorcích č. 1, 2, 3, 4.

V pondělí dne 27.7.2020 budou pokračovat přípravné práce a montáž oplocení na vzdálenější straně dvorců nejprve na dvorci č. 2 a dále na dvorci č.3 a 4.Takže doporučuji sledovat informace a rezervovat si jiné dvorce, jak je uvedeno.

 

V Poděbradech dne 24.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

V týdnu od 27.7.2020 pracovníci firmy Schmid pokračovali v přípravných pracech a na montáži oplocení na vzdálenější straně dvorců č. 2 a 3. Ve čtvrtek dne 30.července z důvodu nástupu na dovolenou byly na dobu do 9.8.2020 přerušeny práce na dokončení oplocení u dvorce č.3 a 4. Tyto práce budou pokračovat od pondělí dne 10.8.2020.

Při této příležitosti přerušení prací z důvodu dovolených  nutno pozitivně hodnotit přístup pracovníků firmy Tenis Schmid, kteří při své organizaci práce nám vycházejí maximáílně vstříc, takže nejsou problémy s hraním tenisu po jejich pracovní době (kde ještě nebylo instalováno oplocení tak vždy instalovali síť). Dokonce bez probléímů jsme zorganizovali i  2 velké tuirnaje mladšího žactva (44 účastníků) i dorostu (55 účastníků). Měli jsme z toho větší obavy....  Děkujeme!

 

V Poděbradech dne 30.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

O víkendu dne 1.a 2.8. byl uskutečněn bez problémů další turnaj.Tentokrát Středočeský pohár vetreránů za účasti 44 seniorů. O víkendu ve dnech 8. a 9.8. bude provádět firma Meandr odizolování dvorce č. 2 tak, aby přílišná vlhkost nesnižovala kvalitu třetího dvorce č. 2 v nové hale.

 

V Poděbradech dne 3.8.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

Pracovníci firmy Tenis Schmid po týdenním přerušení prací z důvodu dovolených opět dne 11.8.2020 nastoupili k přípravě       a montáže oplocení u dvorce č.  3 a 4. Bude dokončeno na vzdálenější straně dvorců oplocení dvorce č.3. A dále budou probíhat do konce tohoto týdne přípravné práce, montáž stojek a oplocení u dvorce č. 4. Poté budou provedeny práce na odstranění oplocení směrem do parku a montáž nového oplocení. Takže v tomto týdnu a zřejmě i v části dalšího týdne  bude dvorec č. 4 do 17  hod. mimo provoz.

 

V Poděbraderch dne 11.8.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

 

Pracovníci firmy Tenis Schmid pokračovali v nasazeném vysokém pracovním tempu a v tomto týdnu dokončili nejenom montáž oplocení u dvorce č. 3, ale také montáž oplocení u dvorce č. 4 včetně montáže oplocení     u tohoto dvorce do parku. Potěšitelné je také zijištění, že výška tohoto oplocení do parku je o 50 cm vyšší než bylo stávající staré oplocení.

Dnem 14.8.2020 tedy skončila jakákoliv blokace dvorců z důvodu montáže oplocení a lze si rezervovat kterýkoliv dvorec bez omezení. V týdnu od 17.8.2020 budou pokračovat dodělávky prací jako např. přidělání vstupních branek na dvorce atp.

Takže lze konstatovat, že jsme díky vájemnému pochopení náročnou část montáže nového oplocení všichni úspěšně zvládli .

 

V Poděbraderch dne 14.8.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

V týdnu od 17.8.2020 kpracovíci firmy Tenis Schmid nenastupili na dokončjící práce na oplocení. Důvodem je dovolená u itaské firmy dodavající oplocení.

 

V Poděbradech dne 18. 8. 2020

Zpracoval: V. Zítko

 

Po delší době dne 21. 9. 2020 nastoupili pracovíci firmy Tenis Schmid na dokončující práce na oplocení včetně montáže branek na jednotlivé dvorce..

 

V Poděbradech dne 21. 9. 2020

Zpracoval: V. Zítko

 

Dne 25.9.2020 se uskutečnil 3.kontrolní den na stavbě trojhaly včetně oplocení, kterého se zúčastnili zástupci generálního dodavatele Calypso Group, firmy Tenis Schmid a zástupci invvestora.Byl zpracován zápis, ve kterém jsou uvedeny důležité termíny a kde je konstatováno, že práce probíhají dle stanoveného harmonogramu a dne 19.10.2020 by měla býit trojhala slavnostně otevřena a předána do užívání TJ LTC Poděbrady z. s.

 

V Poděbradech dne  26.9.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

Dne 2.10.2020 byl proveden převoz kontejneru jeho náročné složení autoeřábem z parku za dvorcem č, 3, v němž je umístěno  technologické vybavení s příslušnými komponenty na ovládání trojhaly.

 

V Poděbradech dbe 3. 10.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

 

© LTC Poděbrady