POZVÁNKA


Správní rada TJ LTC Poděbrady z.s. tímto svolává řádnou Valnou hromadu

na neděli dne 26. března 2023  od 17.00 do klubovny na tenise.

 

 

Pořad jednání:


 1. Zahájení
 2. Volba orgánů Valné hromady
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva o činnosti za r. 2022
 5. Zpráva o hospodaření za r. 2022
 6. Zpráva revizní komise za rok 2022
 7. Diskuse
 8. Plán činnosti  na rok 2023
 9. Návrh rozpočtu vč. finančních poplatků na rok 2023
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva návrhové komise – usnesení
 13. Závěr


Zpracoval: Jan Herda

Datum: 26.2.2023

Ing. Vladimír   V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady