Informace o výstavbě

 

Upozorňujeme naše členy a návštěvníky tenisového areálu, že v týdnu od 7.7. do 10.7.2020 na konkrétních dvorcích s označením „kurty uzavřeny“  v uvedeném časovém  rozsahu budou probíhat práce firmou Calypso souvisící s odstraněním původní technologie, která byla používaná u dvoudvorcové haly. Současně budou zahájeny přípravné práce  pro stavbu a montáž třídvorcové haly v měsíci říjnu 2020 (instalace kotev            u dvorce č. 2.)

Věříme, že poněkud ztížené podmínky ke hře zájemci o hru pochopí, neboť výsledkem určitých omezení          i v  pozdější době bude v zimním období hra v nové přetlakové moderní třídvorcové hale.

 

V Poděbradech dne 3.7.2020                                                                                                Zpracoval: V. Zítko

 

Dne 7.7.2020 v  odpoledních hodinách nás neočekávaně kontaktoval dodavatel oplocení p. Schmid s tím, že na 1.část prací souvisících s oplocením dvorce č. 1 nastoupí jeho pracovníci již zítra,tj.8.7.2020 a budou zde pracovat až do pátku 10.7.2020 v časovém intervalu od 8:00 do 17:00 hod. Po odstranění pletiva na šířku dvorce č. 1 budou jako zarážka namísto pletiva narovnány palety. S ohledem na zrušení rezervace dalších dvorců po dohodě s dodavatelem oplocení na tomto dvorci č. 1  lze hrát za předpokladu, že by tato obtížná situace hráčům na dvorci č. 1 nevadila. Pokud by hráčům vadila, tak nezbýivá nic jiného než zrušit stávající rezervaci na dvorci č. 1 a rezervovat si jiný dvorec.

 

V Poděbradech dne 7.7.02020                                                                                                        Zpracoval: V.Zítko

 

Dle informací dodavatele oplocení práce na výstavbě oplocení budou pokračovat od pondělí dne 13.7.2020 plynule na dvorci 1 a potom dále na dvorci č. 2, 3 a 4. Navíc v příštím týdnu bude probíhat na dvorci č.  5, 6 a C příměstský tenisový tábor pro mládež v době od 8 do 16 hod. Budeme se snažit i na dvorcích, na kterých se bude pracovat, vytvořit takové prostředí, aby se na nich dalo hrát, i když chápeme, že to nebude jednoduché a bude to vyžadovat velké pochopení ze strany hráčů. V současné době jsou k dispoici všechny dvorce, a s určitými problémy i dvorec č. 1

Sledujte prosím informace na našem webu, kde budou zveřejňovány příslušné nové informace.

 

V Poděbradech dne 10.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

V úterý dne 14.7.2020 bylo dokončena stavba oplocení u dvorce č. 1 a pracovníci dodavatele firmy Tenis Schmid plynule přecházejí na dvorec č. 2. Tento týden bude dvorec č. 2 ještě uzavřen. V dalšíchi dnech již nikoliv protože lze hrát i trénovat bez oplocení, jak nám o víkendu názorně předvedl vítěz turnaje o Pohár prezidenta ČTS Michael Vrbenský. Vzhledem k tomu, že v příštím týdnu nebude na našich dvorcích probíhat příměstský tenisový tábor, tak je dostatek prostoru ke hře na jiných dvorcích než je dvorec č. 2.

 

V Poděbradech dne 15.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

Práce firmy Tenis Schmid na oplocení rychle pokračují. V týdnu od 20.7.2020 bude dokončeno oplocení u dvorce č. 2 a zahájeny přípravné práce na montáži oplocení na dvorci č. 3. Proto apelujeme na členy a návštěvníky našeho tenisového areálu, aby neprováděli rezervaci na tomto dvorci, ale využilí minimíálně do 22.7.2020  ke hře jiné dvorce než je dvorec č. 3.

 

V Poděbradech dne 19.7.2020

Zpracoval: V.Zítko


Jak práce na montáži oplocení rychle pokračuji, tak jsme museli vyblokovat od 22.7.20 už i dvorec č. 4. Využitím sítě od firmy Tenis Schmid se dá po ukočení práce pracovníků firmy hrát prakticky na všech dvorcích.

 

V Poděbradech dne 21.7.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

V pátek dne 24.7.2020 byla až na branky dokončena montáž oplocení na bližší straně dvorců na dvorcích č. 1, 2, 3, 4.

V pondělí dne 27.7.2020 budou pokračovat přípravné práce a montáž oplocení na vzdálenější straně dvorců nejprve na dvorci č. 2 a dále na dvorci č.3 a 4.Takže doporučuji sledovat informace a rezervovat si jiné dvorce, jak je uvedeno.

 

V Poděbradech dne 24.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

V týdnu od 27.7.2020 pracovníci firmy Schmid pokračovali v přípravných pracech a na montáži oplocení na vzdálenější straně dvorců č. 2 a 3. Ve čtvrtek dne 30.července z důvodu nástupu na dovolenou byly na dobu do 9.8.2020 přerušeny práce na dokončení oplocení u dvorce č.3 a 4. Tyto práce budou pokračovat od pondělí dne 10.8.2020.

Při této příležitosti přerušení prací z důvodu dovolených  nutno pozitivně hodnotit přístup pracovníků firmy Tenis Schmid, kteří při své organizaci práce nám vycházejí maximáílně vstříc, takže nejsou problémy s hraním tenisu po jejich pracovní době (kde ještě nebylo instalováno oplocení tak vždy instalovali síť). Dokonce bez probléímů jsme zorganizovali i  2 velké tuirnaje mladšího žactva (44 účastníků) i dorostu (55 účastníků). Měli jsme z toho větší obavy....  Děkujeme!

 

V Poděbradech dne 30.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

O víkendu dne 1.a 2.8. byl uskutečněn bez problémů další turnaj.Tentokrát Středočeský pohár vetreránů za účasti 44 seniorů. O víkendu ve dnech 8. a 9.8. bude provádět firma Meandr odizolování dvorce č. 2 tak, aby přílišná vlhkost nesnižovala kvalitu třetího dvorce č. 2 v nové hale.

 

V Poděbradech dne 3.8.2020

Zpracoval: V. Zítko

 

 

 


 

© LTC Poděbrady