Odkaz na žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

 

 

http://www.cztenis.cz/docs/zadost.pdf

 

 

Podmínka k vyplácení odměn hráčům (členů LCT Podebrady), je odevzdat žádost vyplněnou od lékaře sekretariátu LCT Poděbrady.


Termín odevzdání je do 30.5. každého roku.


Pokud žádost nebude odevzdána bude hráč vyřazen z výplaty odměn, pro daný rok.

 

© LTC Poděbrady