Dovoluji si Vás tímto pozvat na řádnou


Valnou hromadu tenisového klubuTJ LTC Poděbrady z. s.

 

 

na neděli dne 31. 5. 2020 od 17.00 do naší nové klubovny na tenise v přízemí.

 

Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba orgánů Valné hromady
 3. Schválení programu VH
 4. Zpráva o činnosti za r. 2019
 5. Zpráva o hospodaření za r. 2019
 6. Zpráva revizní komise za rok 2019
 7. Diskuse
 8. Plán činnosti na rok 2020
 9. Návrh rozpočtu vč. finančních poplatků na rok 2020
 10. Diskuse
 11. Zpráva mandátové komise
 12. Zpráva návrhové komise – usnesení
 13. Závěr

 

Veškeré informace po Valné hromadě budou uvedeny na našem webu www.ltcpodebrady.cz a ve vestibulu budovy.

 

S pozdravem

Ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady