Zhodnocení Turnaje mixů 2021

 

V sobotu dne 20.11.2021 se uskutečnil v pořadí již 22.turnaj mixů. Nakonec se přihlásilo 9 dvojic. Turnaj řídil Václav Zítko, který rozdělil účastníky do 3 skupin po 3 dvojicích., přičemž nasadil 3 dvojice a ostatní byli vylosováni do 3 skupin. Utkání ve skupinách se hrála do 4 gamů, finálová část o umístění se hrála do 6 gamů. Zajímavostí jistě je, že všechny 3 nasazené dvojice ve svých skupinách zvítězily. Utkání ve skupinách a zejména o umístění přinesly velké boje a dramata.

 

Bez porážky zvítězila dvojice Jiřina Šebová-Petr Molič,

na 2.místě se umístila dvojice Libuše Němcová-Ladislav Sochor

a na 3.místě Romana Volková- Vladimír Jiroušek.

 

Turnaj byl zahájen ve 13 hod. a poslední fiftýny byly zásluhou 3 dvorcové haly odehrány již v 17 hod. Vítězové obdrželi pohárky, medaile a věcné ceny. Dvojice na 2.a 3.místě obdržela medaile a věcné ceny.

Zbývající dvojice obdržely věcné ceny.

 

Pro účastníky turnaje byla připravena kvalitní večeře od Ing.Pochmanové. Po večeři proběhla široká diskuse týkající se nejenom právě skončenému turnaji. A diskutovalo se až do pozdních večerních hodin.,

Takže můžeme konstatovat v souladu s účastníky turnaje, že poslední společná akce v roce 2021 se vydařila.

 

V Poděbradech dne   25.11.2021

Zpracoval: V. Zítko

 

© LTC Poděbrady