Informace pro registrované hráče – zdravotní prohlídky

 

Český tenisový svaz (ČTS) na svém webu v měsíci dubnu 2016 informoval o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku č. 391/2013 Sb., která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky.Veškeré sportovní organizace včetně ČTS jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat.

 

 

Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Na jejím základě je pak ČTS povinen kontrolovat platnost těchto zdravotních prohlídek u svých členů hrajících soutěže.

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat v letošním roce vstupní lékařskou prohlídku. V příštím roce to již bude pravidelná lékařská prohlídka, kterou sportovec je povinen absolvovat každých 12 měsíců.

Pro lékařský posudek není zákonem předepsaný žádný konkrétní formulář. Lékaři postupně v praxi vytvořili formulář Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.

Formulář je k dispozici u šéftrenéra Milana Herdy, který má za úkol tento formulář předat všem registrovaným hráčům. A tito registrovaní hráči mají za povinnost navštívit lékaře a předat kopii lékařského posudku se vstupní prohlídkou nejpozději do 30.6.2016 do sekretariátu V.Zítkovi k založení pro případnou kontrolu ze strany ČTS. Jeden výtisk lékařské zprávy bude mít registrovaný hráč u sebe.

 

Věříme, že tuto povinnost ve vlastním zájmu pochopíte a v požadovaném termínu navštívíte svého ošetřujícího lékaře a lékařský posudek http://www.cztenis.cz/docs/zadost.pdf předáte do sekretariátu.

 

V Poděbradech dne 13. 5. 2016

Zpracoval: V. Zítko

 

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady

 

© LTC Poděbrady