Stanovené ceny za pronájem dvorce v  přetlakové hale 2019/2020
11. Zimní halová sezóna 14.10.2019 - 12.4.2020    26 (11+15) týdnů
Postavení haly:  12. 10. 2019 sobota
Demontáž haly:  18. 4.  2020  sobota
minus 1 týden svátky vánoční (23.12.  - 29.12.2019) a 1 týden jarní prázdniny (24.2. - 1.3.2020)
Varianta celý dvorec polovina čtvrtina
Poř. T e x t čas K č 24 týdnů (10 + 14)
1. PERMANENTKA za 1 hod. (- 2 týdny)
1.1. člen klubu LTC 8 - 13 220 5 280 2 640 1 320
1.2.1. člen klubu LTC 13 - 20 320 7 680 3 840 1 920
1.2.2. člen klubu LTC 20 - 22 300 7 200 3 600 1 800
1.3. člen klubu LTC - sleva 8 - 13 200 4 800 2 400 1 200
1.4.1. člen klubu LTC - sleva 13 - 20 290 6 960 3 480 1 740
1.4.2. člen klubu LTC - sleva 20 - 22 270 6 480 3 240 1 620
1.5. člen klubu LTC - mládež 13 - 20 280 6 720 3 360 1 680
1.6. host 8 - 13 310 7 440 3 720 1 860
1.7.1. host 13 - 20 330 7 920 3 960 1 980
1.7.2. host 20 - 22 320 7 680 3 840 1 920
2. JEDNOTLIVÁ HODINA
2.1. člen klubu LTC 8 - 13 240
2.2.1. člen klubu LTC 13 - 20 320
2.2.2. člen klubu LTC 20 - 22 300
2.3. člen klubu LTC - neděle 8 - 19 280
2.4. host 8 - 13 330
2.5.1. host 13 - 20 350
2.5.2. host 20 - 22 330

 

Termín pro objednání permanentek (kreditů) se slevou na 11.zimní halovou sezónu, na rok
2019/2020 je stanoven od 22. 7. 2019 do 20. 8. 2019.   Aby mohla být sleva akceptována,
potom je nutno provést úhradu nejpozději do 31.  8. 2019.
-
Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den, hodina a dvorec) je nutno uhradit na
běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,do textu je třeba uvést jméno
a příjmení člena, jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození. Úhradu lze také
provést vyjímečně v hotovosti v sekretariátu  v době úředních hodin.
-
Po 31.8.2019 budou prodávány zbývající permanentky bez slevy.
-
Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit"
K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen na konkrétní dvorec a hodinu.
-
Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 14. 10. 2019 v sekretariátu TJ LTC a to před
začátkem hry, event.po dohodě s dozorem haly.
-
Informace o obsazenosti dvorců bude na stránkách TJ LTC v elektronickém provedení.
Veškeré další informace budou rovněž na našem webu www.ltcpodebrady.cz
-
Správce elektronické rezervace včetně objednávek je: Mgr. Jiřina Pohořálková,
telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz
-
Pokud jde o mládež, tak po provedení definitivního výběru hráčů do jednotlivých
tréninkových skupin je třeba uhradit příslušnou částku bezprostředně, nejpozději však
do termínu 30. 9. 2019. Neuhrazení částky za pronájem dvorce v hale v uvedeném
termínu bude mít za následek dočasné pozastavení tréninku příslušného hráče.
-
-
Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. dne 26. 6. 2019.
-
V Poděbradech dne  27. 6. 2019
-
Zpracoval: V.Zítko
-
Ing. Vladimír Vrchota
předseda Správní rady
TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady