ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ LTC PODĚBRADY z.s.

B. PROVOZ V HALE

1.Organizační řád je závazný pro všechny členy, hosty i zaměstnance TJ LTC Poděbrady z.s (dále jen TJ LTC).

2. Zimní tenisová sezóna 2019/2020 začíná 12. 10. 2018 a končí 18.  4. 2019 a trvá celkem 26 týdnů. Pro permanentky zimní halová sezóna trvá 24 týdnů s vyloučením vánočních (23.- 29.12.2019 a jarních prázdnin (24.2. – 1.3.2020)

3. Provoz haly je ve všední dny (po – pá) od 8:00 do 22:00 hod. v sobotu dle potřeby,  v neděli od 9:00 do 18:00 hod.

4. Základním předpokladem pro hru v hale je uhradit příslušný poplatek za pronájem tenisového dvorce (viz.tabulka na webu) Stanovené ceny za pronájem dvorce  v přetlakové hale).

5. Úhrada zlevněných permanentek za halu pro členy byla stanovena nejpozději do 31. 8.2019 Všichni zájemci z řad členů tento termín dodrželi.


6. Úhrada permanentek za halu pro mládež je stanovena nejpozději do 31. 10. 2019. Ve výjimečných případech lze permanentku pro mládež u částek nad 5 000,- Kč, po dohodě v sekretariátu uhradit ve dvou splátkách: 1.splátka do 31. 10. 2019, 2.splátka do 31.1.2020.

7. Rezervace permanentek na zimní halovou sezónu odpovídá 24 kreditům, které jsou uvedeny v elektronickém rezervačním systému TJ LTC.

8. Rezervovanou hodinu může zrušit pouze majitel permanentky, který rezervaci provedl, a to do 20:00 hod předešlého dne. Zrušený kredit se automaticky připíše majiteli permanentky.

9. Podrobné informace on-line rezervace jsou uvedeny na webových stránkách www.ltcpodebrady.cz.

10. Majitelé permanentek si sami ve vlastním zájmu zajistí náhradníky, pokud svoji rezervovanou hodinu nemohou využít.

11. Za neomluvenou rezervaci se náhrada neposkytuje.

12. Samostatné jednotlivé hodiny lze objednat předem na e-mailu sekretariátu ltcsekretariat@seznam.cz, nebo na telefon sekretářky J.Pohořálkové 732341801 nebo V.Zítko tel.605183881. Úhrada musí být provedena předem především na náš běžný účet 501583339 / 0800 s uvedením jména, příjmení, dne, požadovaném časovém údaji a  u hostů i telefonu pro potvrzení rezervace. Ve výjimečném případě lze úhradu předem provést v hotovosti                v sekretariátu v době jeho úředních hodin.

13. TJ LTC si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (např. o víkendu turnaj) přesunout rezervované hodiny na náhradní termín. Objednatel bude o změně informován s tím, že mu bude poskytnut náhradní termín.

 


14. Šatny se od 1. 11. 2019 zamykají. Každá skupina hráčů vlastnící permanentku obdrží proti podpisu klíč od šatny. Mládež a hosté  mají k dispozici klíč od šaten v hale u vchodu do haly.Po skončení hry je třeba dát klíč od šatny na původní místo do haly. Je přísně zakázáno dělat si kopie klíčů. Po skončení zimní sezóny budou tyto klíče vráceny sekretariátu.


15. Po skončené hře je třeba se do tenisové obuvi přezout na vyhrazeném místě ve vestibulu (u informační tabule).


16. Každá hrací hodina začíná v celou a trvá 55 minut. 5 minut je vyhrazeno na úpravu dvorce po hře (hrablování, síťování příp. očištění lajn).


V Poděbradech dne 17. 11. 2019

Zpracoval: V.Zítko

 

Schváleno na jednání Správní rady dne 27. 11. 2019

Ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

© LTC Poděbrady