Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2018/2019

(s některými zvýhodněními proti předchozí sezóně)

 

10.zimní halová sezóna 15.10.2018 - 7.4.2019 25 týdnů (12 + 13 týdnů)

Postavení haly: sobota 13. 10. 2018, demontáž haly: sobota 13. 4. 2019

 

(minnus 1 týden svátky vánoční a 1 týden jarní prázdniny)

(24.12. - 30.12.2018               18.2. - 24.2.2019)

23 týdnů (11 týdnů r. 2018 + 12 týdnů r. 2019)

1. PERMANENTKA NA ZIMNÍ SEZÓNU část dne Kč/1 hod.
celý dvorec
polovina
čtvrtina
1.1. člen klubu LTC 8 - 13 220 5 060
2 530
1 265
1.2.1. člen klubu LTC 13 - 20 320 7 360 3 680 1 840
1.2.2. člen klubu LTC 20 - 22 300 6 900 3 450 1 725
1.3. člen klubu LTC - sleva 8 - 13 200 4 600 2 300 1 150
1.4.1. člen klubu LTC - sleva 13 - 20 290 6 670 3 335
1 668
1.4.2. člen klubu LTC - sleva 20 - 22 270 6 210 3 105
1 553
1.5. člen klubu LTC - mládež 13 - 20 280 6 440 3 220 1 610
1.6. host 8 - 13 310 7 130 3 565 1 783
1.7.1. host 13 - 20 330 7 590 3 795 1 898
1.7.2. host 20 - 22 320 7 360 3 680 1 840

2. JEDNOTLIVÁ HODINA část dne Kč/ 1 hod.


2.1. člen klubu  LTC
8 - 13 240

2.2.1. člen klubu LTC
13 - 20 320

2.2.2. člen klubu LTC
20 - 22 300

2.3. člen klubu LTC - neděle
8 - 19 280

2.5.1. host 8 - 13 330

2.5.2. host 13 - 20 350

host 20 - 22 330

 

 

Termín pro objednání permanentek (kreditů) se slevou na 10.zimní halovou sezónu, na rok 2018/2019 je stanoven

od 18. 7. 2018. Aby mohla být sleva akceptována, potom je nutno provést úhradu nejpozději do 31. 8. 2018.

 

Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den, hodina a dvorec) je nutno uhradit na běžný účet TJ LTC číslo

501 583 339 / 0800 u České spořitelny,do textu je třeba uvést jméno a příjmení člena, jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození. Úhradu lze také provést vyjímečně v hotovosti v sekretariátu v době úředních hodin.

 

Po 31.8.2018 budou prodávány zbývající permanentky bez slevy.

 

Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit" K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen na konkrétní dvorec a hodinu.

 

Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 15. 10. 2018 v sekretariátu TJ LTC a to před začátkem hry, event.po dohodě        s dozorem haly.

 

Informace o obsazenosti dvorců bude na stránkách TJ LTC v elektronickém provedení.

Veškeré další informace budou rovněž na našem webu www.ltcpodebrady.cz Správce elektronické rezervace včetně objednávek je: Mgr. Jiřina Pohořálková, telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz

 

Pokud jde o mládež, tak po provedení definitivního výběru hráčů do jednotlivých tréninkových skupin je třeba uhradit příslušnou částku bezprostředně, nejpozději však do termínu 15. 10. 2018. Neuhrazení částky za pronájem dvorce v hale v uvedeném termínu bude mít za následek dočasné pozastavení tréninku příslušného hráče.

 

Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. dne 25. 6. 2018.

 

V Poděbradech dne 27. 6. 2018

Zpracoval: V.Zítko

 

ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady TJ LTC Podšbrady

 

 

© LTC Poděbrady