ORGANIZAČNÍ ŘÁD TJ LTC PODĚBRADY z.s.

B. PROVOZ V HALE

 

1.Organizační řád je závazný pro všechny členy, hosty i zaměstnance TJ LTC Poděbrady z.s.

2. Zimní tenisová sezóna 2018/2019 začíná 15. 10. 2018 a končí 9.  4. 2019 a trvá celkem 25 týdnů. Po odpočtu vánočních svátků a jarních prázdnin permanentky jsou vypočtené za 23 týdnů.


3. Provoz haly je ve všední dny (po – pá) od 8:00 do 22:00 hod. v sobotu od 12:00 do 18:00 hod., v neděli od 9:00 do 19:00 hod.

4. Základním předpokladem pro hru v hale je uhradit příslušný poplatek za pronájem tenisového dvorce (viz.tabulka Stanovené ceny za pronájem dvorce  v přetlakové hale).

5. Úhrada zlevněných permanentek za halu pro členy byla stanovena nejpozději do 31. 8. 2018. Všichni zájemci z řad členů tento termín dodrželi.


6. Úhrada permanentek za halu pro mládež je stanovena nejpozději do 22. 10. 2018. Ve výjimečných případech lze permanentku pro mládež u částek nad 5 000,- Kč, po dohodě v sekretariátu, uhradit ve dvou splátkách: 1.splátka do 22. 10. 2018, 2.splátka do 31.1.2019.

7. Rezervace permanentek na zimní halovou sezónu odpovídá 23 kreditům, které jsou uvedeny v elektronickém rezervačním systému TJ LTC Poděbrady z.s.

8. Rezervovanou hodinu může zrušit pouze majitel permanentky, který rezervaci provedl, a to do 21:00 hod předešlého dne. Zrušený kredit se automaticky připíše majiteli permanentky.

9. Podrobné informace on-line rezervace jsou uvedeny na webových stránkách www.ltcpodebrady.cz.

10. Majitelé permanentek si sami ve vlastním zájmu zajistí náhradníky, pokud svoji rezervovanou hodinu nemohou využít.

11. Za neomluvenou rezervaci se náhrada neposkytuje.


12. Samostatné jednotlivé hodiny lze objednat předem na e-mailu sekretariátu ltcsekretariat@seznam.cz, nebo na telefon sekretářky J.Pohořálkové 732341801 nebo V.Zítko tel.605183881. Úhrada musí být provedena předem výhradně na náš běžný účet 501583339 / 0800 s uvedením jména, příjmení, dne, požadovaném časovém údaji a  u hostů i telefonu pro potvrzení rezervace. Ve výjimečném případě lze úhradu předem provést v hotovosti                v sekretariátu v době jeho úředních hodin.

 

13. TJ LTC si vyhrazuje právo ve výjimečných případech (např.turnaj) přesunout rezervované hodiny na náhradní termín. Objednatel bude o změně informován.


14. Šatny se od 1. 11. 2018 zamykají. Každá skupina hráčů vlastnící permanentku obdrží proti podpisu klíč od šatny. Mládež má k dispozici klíč od šaten v hale u vchodu do haly Je přísně zakázáno dělat si kopie klíčů. Po skončení zimní sezóny budou tyto klíče vráceny sekretariátu.


15. Do tenisové obuvi je třeba se přezout na vyhrazeném místě ve vestibulu (u informační tabule).


16. Každá hrací hodina začíná v celou a trvá 55 minut. 5 minut je vyhrazeno na úpravu dvorce po hře (hrablování, síťování příp. očištění lajn).


V Poděbradech dne 30. 9. 2018

Zpracoval: V.Zítko

 

Schváleno na jednání Správní rady dne 1. 10. 2018

 

Ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© LTC Poděbrady