Interní pokyn č. 2-hmotná zainteresovanost hráčů


V zájmu zvýšení motivace hráčů při současném splnění některých povinností (zejména roční lékařské prohlídky) byla vytvořena tato roční hmotná zainteresovanost na výsledcích hráčů.

 

1. Proplacení 100 % vkladu při alespoň jednom vítězství na celostátních turnajích v celkové výši – viz IP č. 1
1.1. v letním období až do výše 1 000 Kč
1.2. v zimním období až do výše 2 000 Kč

2. Na domácích turnajích závodní hráči nehradí vklad.

3. Proplacení cestovného na mistrovská utkání
4. Pravidelná účast na mistrovských utkáních ve své věkové kategorii (minim. 70%)
5. Účast na celostátních turnajích
5.1. 4 turnaje v zimním období
5.2. 4 turnaje v letním období
6. Účast na fyzické přípravě (minim. 70 %)
7. Absolvovat určená sparingová utkání
8. Absolvovat pravidelnou roční lékařskou prohlídku
9. Roční odměny pro závodní hráče podmíněné docílenou BH
9.1 9 BH     3 000 Kč
9.2 12 BH     7 000 Kč
9.3 15 BH   12 000 Kč
9.4 20 BH   15 000 Kč
9.5 25 BH   20 000 Kč
9.6 30 BH   25 000 Kč
10. Podmínkou pro výplatu odměny dle bodu 9 je splnění podmínek dle bodů
1.- 8. Při splnění všech podmínek bude proplacena odměna ve 100 % výši. Při
nesplnění jednoho ukazatele se odměna krátí o 30 %, při nesplnění dvou
ukazatelů se odměna krátí o 60 %., při nesplnění třech ukazatelů se odměna
nevyplácí.

11. Platnost tohoto interního pokynu je od 1.10. běžného roku do 30.9. následujícího roku. Vyhodnocení bude provedeno vždy do 15.11. Za podklady pro vyhodnocení odpovídá M.Herda.

 

V Poděbradech dne 3.9.2018

Zpracoval: M.Herda, V.Zítko

 

Schváleno na jednání Správní rady dne 1.10.2018

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

 

Úprava IP dle rozhodnutí Správní rady ze dne 4.3.2020

 

Pokud hráč k datu vyhodnocení interního pokynu nemá splněný bod 8 -  platnou lékařskou prohlídku (ne starší 12 měsíců) potom mu nevznikne nárok na odměnu, i když má splněny ostatní kriteria.

 

V Poděbradech dne 5.3.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

Ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z. s. 

 

 

 

 

 

 

 

© LTC Poděbrady