Interní pokyn č. 1 - vklady na turnajích pro závodní hráče

 

 

Správní rada TJ LTC na svém květnovém zasedání rozhodla s ohledem na malou aktivitu hráčů o prázdninách i v zimním období na podporu soutěživosti a zvýšení jejich výkonnosti o úhradě vkladů hráčům na turnajích za níže uvedených předpokladů.

  1. Základním předpokladem k úhradě vkladu je registrace za TJ LTC Poděbrady a vítězství alespoň  v 1 utkání ve dvouhře na turnaji.
  2. Doba platnosti této podpory soutěživosti hráčů je od 1.4. do 30. 9. pro letní období a od 1.10. do 31.3. pro zimní období.
  3. Nutno každý úspěšný turnaj doplnit do příslušné tabulky (k dispozici v sekretariátu) a doložit pokladním dokladem z turnaje opatřeným razítkem a podpisem příslušného funkcionáře turnaje.
  4. U každého úspěšného turnaje bude přiložen i hrací plán turnaje ve dvouhře, z kterého bude zřejmé minimálně             1 vítězství ve dvouhře (bez scr.).
  5. Každá věková kategorie bude hráčem vyúčtována zvlášť.
  6. Již při jednom vítězství ve dvouhře bude uhrazen vklad v plné 100 % výši.
  7. Maximální limit finanční podpory jednotlivých hráčů úhradou vkladů na turnajích je částka 1 000,- Kč za letní období    a 2 000,- Kč za zimní období.
  8. Takto zpracované doklady budou předány ekonomovi V.Zítko za letní období v termínu do 30. 9., za zimní období do 31. 3.  Na později předané doklady nebude brán zřetel.
  9. Při účasti v domácích turnajích v Poděbradech hráči nehradí žádný vklad (dříve to bylo 50%)

 

Příloha: Osobní list hráče

 

Schváleno na jednání Správní rady dne 28.5.2018.

 

V Poděbradech dne 31.5.2018, upraveno dne 20.12.2019

Zpracoval: V.Zítko

 

 

 

Ing. Vladimír   V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub            

 

© LTC Poděbrady