Informace o odborných tenisových publikacích

 

Chtěli bychom informovat hráče a rodiče hráčů o tom, že jsme zakoupili tři zajímavé, odborné tenisové publikace od renomovaných autorů, bývalých vynikajících tenistů. Jednak je to Richard Schonborn, bývalý reprezentant ČSSR a poté více než 26 let byl hlavním trenérem Německého tenisového svazu (DTB). Trénoval Borise Beckera Štefi Graf a další. Na publikacích spolupracoval s prof. Manfrédem Grosserem.. Dalším autorem publikace je Brad Gilbert, který je považován za nejpřednějšího světového tenisového stratéga a taktika. Trénoval postupně A.Agassiho, A Roddicka i A. Murray. A posledním spoluautorem je Steve Jamison, psycholog.

 

Závodní tenis pro děti a mladé hráče

(autoři Richard Schonborn, Manfréd Grosser)

Autorům se touto knihou podařilo předložit poprvé celosvětově vysoce zajímavé pojednání     o optimální cestě výkonnostního rozvoje od dítěte až po špičkového sportovce.

Na základě vývojově-biologických, tréninkově-vědeckých a výukově-psychologických zkoumání a studií i dlouholetých vlastních národních i mezinárodních zkušeností  a pozorování vytvořili autoři nepostradatelného, praxi blízkého rádce pro trenéry,  funkcionáře, rodiče a mladé hráče.

V této knize ukázané, logicky odůvodněné, věku a vývoji přizpůsobené budování všeobecného sportovního a tenisově specifického výkonu by mělo do budoucna vést více dětí a mladistvých v rámci jejich vrozené schopnosti a jejich talentu k individuálním maximálním výkonům v tenise.Z mnohaleté zkušenosti a z biologicko-vědeckých poznatků lze takového vysokého cíle dosáhnout dlouhodobě touto zde popsanou cestou.

 

Moderní výuka tenisové techniky (tenisová učebnice)

(autor Richard Schonborn)

Kniha obsahuje moderní tréninkovou výuku, osvojení si a zdokonalení tenisové techniky. Na základě nejnovějších sportovně vědeckých poznatků je toto zdokonalování systematizováno.

Tato kniha je první knihou na trhu, která objasňuje jednotlivé výkon určující části výuky tréninku v tenise. Roky autor úzce spolupracoval se špičkovými hráči všech věkových skupin, s experty a vědci. Na základě jeho bohatých zkušeností je představována výuka a trénink moderních technik v blízké souvislosti s realitou a zápasem a vždy s ohledem na zatížení organismu.

 

Vyhraj (třeba i) hnusně

(autoři Brad Gilbert, Steve Jamison)

Gilbert spolu s Jamisonem se soustředili na levou hemisféru mozku, tedy na analytické procesy. Je to nejprodávanější tenisová kniha na světě. Bývalý 4.hráč světa a úspěšný kouč     A Agassiho, A. Rodicka a A. Murayho Brad Gilbert ve své knize popisuje na základě svých zápasů s nejlepšími tenisty světa, velmi čtivým a vtipným způsobem, zvraty  v zápasech a tím využití taktiky v tenise. Posouvá tak i váš tenis na vyšší úroveň bez změny úderů.

 

Všechny 3 knihy jsou k nahlédnutí u šéftrenéra Mgr. Michaela Vrbenského.

Pokud budete mít zájem, tak knihy lze objednat buď e-mailem na adrese  lada.puhrach@seznam.cz nebo poslat SMS na číslo 776017085, vydavatelem je pan Ladislav Hrubý, cena  1 knihy je 200,- Kč.

 

Václav Zítko - sekretariát

 

© LTC Poděbrady