Omezení  rezervací  - informace


Upozorňujeme naše členy a návštěvníky tenisového areálu, že v týdnu od 7.7. do 10.7.2020 na konkrétních dvorcích s označením „kurty uzavřeny“  v uvedeném časovém  rozsahu budou probíhat práce firmou Calypso souvisící s odstraněním původní technologie, která byla používaná u dvoudvorcové haly. Současně budou zahájeny přípravné práce  pro stavbu a montáž třídvorcové haly v měsíci říjnu 2020 (instalace kotev            u dvorce č. 2.)

Věříme, že poněkud ztížené podmínky ke hře zájemci o hru pochopí, neboť výsledkem určitých omezení          i v  pozdější době bude v zimním období hra v nové přetlakové moderní třídvorcové hale.

 

V Poděbradech dne 3.7.2020                                                                                                Zpracoval: V. Zítko

 

Dne 7.7.2020 v  odpoledních hodinách nás neočekávaně kontaktoval dodavatel oplocení p. Schmid s tím, že na 1.část prací souvisících s oplocením dvorce č. 1 nastoupí jeho pracovníci již zítra,tj.8.7.2020 a budou zde pracovat až do pátku 10.7.2020 v časovém intervalu od 8:00 do 17:00 hod. Po odstranění pletiva na šířku dvorce č. 1 budou jako zarážka namísto pletiva narovnány palety. S ohledem na zrušení rezervace dalších dvorců po dohodě s dodavatelem oplocení na tomto dvorci č. 1  lze hrát za předpokladu, že by tato obtížná situace hráčům na dvorci č. 1 nevadila. Pokud by hráčům vadila, tak nezbýivá nic jiného než zrušit stávající rezervaci na dvorci č. 1 a rezervovat si jiný dvorec.

 

V Poděbradech dne 7.7.02020                                                                                                        Zpracoval: V.Zítko

 

Dle informací dodavatele oplocení práce na výstavbě oplocení budou pokračovat od pondělí dne 13.7.2020 plynule na dvorci 1 a potom dále na dvorci č. 2, 3 a 4. Navíc v příštím týdnu bude probíhat na dvorci č.  5, 6 a C příměstský tenisový tábor pro mládež v době od 8 do 16 hod. Budeme se snažit i na dvorcích, na kterých se bude pracovat, vytvořit takové prostředí, aby se na nich dalo hrát, i když chápeme, že to nebude jednoduché a bude to vyžadovat velké pochopení ze strany hráčů. V současné době jsou k dispoici všechny dvorce, a s určitými problémy i dvorec č. 1

Sledujte prosím informace na našem webu, kde budou zveřejňovány příslušné nové informace.

 

V Poděbradech dne 10.7.2020

Zpracoval: V.Zítko

 

© LTC Poděbrady