ZÁVĚREČNÝ KLUBOVÝ TURNAJ ČTYŘHER


(BUDE PRASÁTKO !)

se uskuteční v sobotu dne 3.října 2020

 

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ:

  1. V turnaji mohou startovat všichni členové TJ LTC Poděbrady z,s. a mládež od 13-ti let.  Hosté (nečlenové TJ LTC) mohou startovat se souhlasem vedení turnaje, přičemž tento souhlas vychází zejména z počtu startujících domácích hráčů. Mládež od 10-ti let může být zařazena jen v případě, že hráč je zařazen na soupisce „A“ žákovského družstva.
  2. Systém hry bude odpovídat předcházejícím letům s tím, že opět budou přihlášení hráči rozděleni na „slabší“, „silnější“ a „průměrní“ a z nich budou losovány dvojice. Konkrétní způsob hry a rozlosování bude určen až podle počtu a kvality přihlášených hráčů.
  3. Pokud jde o dvojice předem spolu domluvené, tak jsou stanoveny  pro letošní rok pouze tyto dva věkové limity 120 let muž - muž, 110 let žena- muž.
  4. Vedení turnaje garantuje každému přihlášenému hráči (pokud nezkolabuje sám nebo jeho partner) odehrání nejméně 80 minut  na dvorcích, neboť opět budeme hrát na čas.
  5. Vklad za start v turnaji činí  150,-  Kč,  který obsahuje nejen možnost hry v turnaji, ale opravňuje i k odběru občerstvení, které bude v rámci turnaje čtyřher pro účastníky zabezpečeno. Vedle tradičního prasátka na grilu menu představuje, kávu nebo čaj, dezertku, párek s pečivem a 3 malá piva nebo nealko. Nehrající členové klubu za stejnou sumu 150,- Kč rovněž mohou obdržet stravovací kupóny.
  6. Vítězná dvojice obdrží putovní pohár naplněný šampaňským, poháry, medaile a věcné ceny. Dvojice na 2. a 3.místě obdrží medaile a věcné ceny. Další dvojice obdrží věcné ceny.
  7. Vyhodnocení turnaje proběhne podobně jako v loňském roce bezprostředně po skončení turnaje. Účast všech hrajících i „kibicujících“ účastníků turnaje po jeho skončení je žádoucí.

 

PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY UVÁDĚJTE NA PŘIHLÁŠKOVÉM ARCHU  VE VESTIBULU TJ LTC .

 

ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY SE PODÁVAJÍ OSOBNĚ V DEN TURNAJE.

 

PREZENTACE PROBÍHÁ V SOBOTU 5.10.20 OD 8:00 DO 8:30  HOD.

 

VŠICHNI ČLENOVÉ KLUBU JSOU ZVÁNI V HOJNÉM POČTU !

 

NA VÝKONNOSTI  OPRAVDU  NEZÁLEŽÍ !

 

Za TJ LTC:

Ing. Vladimír   V r c h o t a

Václav Z í t k o


V Poděbradech dne 10. 9. 2020

 

© LTC Poděbrady