Jarní prázdniny 18.- 24.2.2019

Upozornění pro držitele permanentek a trenéry

 

Upozorňujeme držitele permanentek i trenéry, že v období jarních prázdnin od 18. do 24.2.2019 v ceně za permanentku v letošní zimní halové sezóně 2018/2019 nemají uhrazené žádné hodiny. Pokud tedy i v tomto uvedeném týdnu jarních prázdnin chtějí držitelé permanentek a navíc i hosté provozovat svůj oblíbený tenis tak je třeba si zakoupit za zvýhodněnou cenu příslušný počet hodin. Pokud jde o cenu, tak za pronájem jednoho dvorce na 1 hodinu je stanovena v týdnu jarních prázdnin jednotná

 

zvýhodněná cena 200,- Kč/1 hod. pro člena i hosta.

 

Úhradu lze provést přednostně na náš běžný účet u ČS číslo 501 583 339 / 0800 a jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození a do textu příjmení a jméno. Úhradu lze také provést v hotovosti v sekretariátu u pí J.Pohořálkové nebo u V.Zítko v době jejich úředních hodin v úterý od 15 do 16 hod. nebo ve čtvrtek od 15 do 17 hod. Po úhradě bude u každého zájemce o pronájem dvorců zapsán příslušný počet hodin a je na každém jednotlivci, kdy si zajistí rezervaci. Čím dříve uhradíte kredity na období jarních prázdnin, tím budete mít větší možnost výběru.

 

Hala bude v uvedeném týdnu v provozu celý týden od 18. do 24.2.2019 v době od 9:00 do 20:00 hod.v závislosti na objednávkách.

 

 

V Poděbradech dne 31.1.2019 Zpracoval:V. Zítko

Schválil: Ing. Vladimír Vrchota předseda Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. tenisový klub

 

© LTC Poděbrady