PERMANENTKY NA ZIMNÍ SEZONU 2021/2022 v prodeji od 2.9.2021 !!!
Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2021/2022
13. (2.)zimní halová sezóna 11.10.2021 - 10.4.2022   26 týdnů (10 + 13 týdnů)

(minus 2 týdny svátky vánoční a novoroční,  1 týden jarní prázdniny)

(20.12.2021 - 3.1.2022        14.3. - 20.3.2022)


 

 

 


Stavba haly:  9. 10. 2021 sobotaDemontáž haly:  16. 4.  2022  sobota

Varianta celý dvorec kredit (polovina) kredit (čtvrtina)
Poř. T e x t čas Kč za 1 hod. 23 týdnů (10 + 13)(- 3 týdny)

 

1.

 

PERMANENTKA NA ZIMNÍ SEZONU

1.1. člen klubu LTC 8 - 13 250,00 5 750,00 2 875,00 1 438,00
1.2. člen klubu LTC 13 - 22 330,00 7 590,00 3 795,00 1 898,00
1.3. člen klubu LTC - mládež 13 - 22 320,00 7 360,00 3 680,00 1 840,50
1.4. host 8 - 13 360,00 8 280,00 4 140,00 2 070,00
1.5. host 13 - 22 370,00 8 510,00 4 255,00 2 127,502. JEDNOTLIVÁ HODINA
2.1. člen klubu LTC 8 - 13 270,00


2.2. člen klubu LTC 13 - 22 370,00


2.3. člen klubu LTC - sobota,neděle 8 - 19 350,00


2.4. host 8 - 22 390,00

Otevírací doba tenisové haly: pondělí- pátek 8:00 - 22:00


neděle 8:00 - 16:00
Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den, hodina a dvorec) je nutno uhradit výhradně
na běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,do textu je třeba uvést jméno
a příjmení člena, jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození.Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit"
K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen na konkrétní dvorec a hodinu.Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 11. 10. 2021 v sekretariátu TJ LTC a to před
začátkem hry, event.po úhradě na běžný účet TJ LTC.

Informace o obsazenosti dvorců budou na webových stránkách klubu - www.ltcpodebrady.czSprávce elektronické rezervace včetně objednávek je: Jana  Hrušková

telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz

Pokud jde o mládež, tak po provedení definitivního výběru hráčů do jednotlivých
tréninkových skupin je třeba uhradit příslušnou částku bezprostředně, nejpozději však
do termínu 17.10.2021. Neuhrazení částky za pronájem dvorce v hale v uvedeném
termínu bude mít za následek dočasné pozastavení tréninku příslušného hráče.Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. dne 16. 6. 2021.V Poděbradech dne  28.  8. 2021
Zpracoval: V. Zítko, J.Herda


ing. Vladimír Vrchotapředseda Správní radyTJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady