FINANČNÍ POPLATKY PRO ZIMNÍ HALOVOU SEZONU 2023/2024

 

 

 

PERMANENTKY V PRODEJI OD 15.9.2023

 

___________________________________________________________________________________________

 

 

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub

 

 

Stanovené ceny za pronájem dvorce v přetlakové hale 2023/2024

 

15. zimní halová sezóna 16.10.2023 - 12.4.2024 26 týdnů

 

(24.12.2023 - 1.1.2024 12.2. - 18.2.2024 )

(minus 1 týden svátky vánoční a novoroční, 1 týden jarní prázdniny)

 

Postavení haly: 14. 10. 2023 sobota

Demontáž haly: 13. 4. 2024 sobota

 

 

 

Varianta

celý dvorec

kredit (polovina)

kredit (čtvrtina)

Poř.

T e x t

čas

za

24 týdnů

1.

PERMANENTKA NA ZIMNÍ SEZÓNU

1 hod

1.1.

člen klubu LTC

10 - 13

280

6 720

3 360

1 680

1.2.

člen klubu LTC

13 - 22

360

8 640

4 320

2 160

1.3.

člen klubu LTC - mládež

13 - 22

330

7 920

3 960

1 980

1.4.

host

10 - 13

390

9 360

4 680

2 340

1.5.

host

13 - 22

420

10 080

5 040

2 520

 

2.

JEDNOTLIVÁ HODINA

2.1.

člen klubu LTC

10 - 13

300

2.2.

člen klubu LTC

13 - 22

390

2.3.

člen klubu LTC - neděle

10 - 16

350

2.4.

host

10 - 22

450

2.5.

ranní hodina bez topení

8 - 10

250

 

 

Otevírací doba tenisové haly:


pondělí- pátek 8:00 - 22:00


neděle       10:00 - 16:00 dle počtu rezervací

 

Garantovaná teplota v hale je 14°C

 

Hala bude v období 24.12.2023 - 1.1.2024 uzavřena.

 

Úhrady permanentek po odsouhlasení termínu (den, hodina a dvorec) je nutno uhradit výhradně

na běžný účet TJ LTC číslo 501 583 339 / 0800 u České spořitelny,do textu je třeba uvést jméno

a příjmení člena, jako variabilní symbol je třeba uvést datum narození.

 

 

Uhrazené permanentky budou zapsány do elektronické rezervace jako odpovídající "kredit"

K rezervaci a její změně má přístup pouze zaregistrovaný člen na konkrétní dvorec a hodinu.

 

Volné jednotlivé hodiny budou prodávány od 16. 10. 2023 v sekretariátu TJ LTC a to před

začátkem hry, event.po úhradě na běžný účet TJ LTC.

 

Informace o obsazenosti dvorců budou na webových stránkách klubu - www.ltcpodebrady.cz

 

Správce elektronické rezervace včetně objednávek je: Jana Hrušková

telefon: 732 341 801, e-mail: ltcsekretariat@seznam.cz

 

Pokud jde o mládež, tak po provedení definitivního výběru hráčů do jednotlivých

tréninkových skupin je třeba uhradit příslušnou částku bezprostředně, nejpozději však

do termínu 27.10.2023. Neuhrazení částky za pronájem dvorce v hale v uvedeném

termínu bude mít za následek dočasné pozastavení tréninku příslušného hráče.

 

Schváleno na jednání Správní rady TJ LTC Poděbrady z.s. dne 12. 9. 2023.

 

V Poděbradech dne 13. 9. 2023

 

ing. Vladimír Vrchota

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 

© LTC Poděbrady