Finanční poplatky pro rok 2021

1.


Jednorázové vstupní poplatky


1.1. Od 1.1.- 30.6.2021 bez vstupního poplatku.

0 Kč
1.2. Od 1.7.2021
1.2.1. hráč do 18 let0 Kč
1.2.2. hráč od 19 let3 000 Kč

1.2.3.

 

student, senior na 65 let, bývalý člen

 1 500 Kč

2.


Členský příspěvek
2.1. členský příspěvek TJ LTC mládeže do 18-ti let
100 Kč

2.2.

 

členský příspěvek TJ LTC od 19-ti let

 500 Kč

3.


Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční

3.1. věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole
900 Kč

3.2.

 

věková kategorie 10 - 18 let v tenisové škole

 


1 300 Kč

4.


Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit)
4.1.

člen - hráč věkové kategorie 15 - 18 let od 17 hod,

studenti do 26let

20 Kč
4.2. člen - trenér50 Kč
4.3. člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let

65 Kč
4.4. člen - hráč senior 65 let a starší

55 Kč
4.5. host - dospělý od 19let


100 Kč
4.6. host - mládež do 18 let


50 Kč

4.7.

 

člen - mládež do 18 let nezařazená do tréninků

 


20 Kč

5.


Ostatní poplatky

 5.1. pronájem skříňky250 Kč
5.2. týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola,trenink mládeže za každou odtrénovanou 1 hodinu10 Kč

6.Cestovné

 
6.1.

 

Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy

 

5 Kč

7.


Ostatní ustanovení
7.1. Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink

i mimo oficiální tréninky do 17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný.

 

7.2. Mládež do 18-ti let si může rezervovat dvorec i po 17.hodině za předpokladu, že konkrétní

dvorec v konkrétním dnu je  po 17.hodině do 15 hodin volný.

 

7.3. V souladu s novými stanovami upozorňujeme, že členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2021
7.4. Finanční poplatky od členů lze uhradit po jejich schválení  Valnou hromadou.

Pokud jde o kredity, tak minimální odebrané množství je 20 kreditů (1 300 Kč, resp.

1 100 Kč). Po vyčerpání tohoto základního množství kreditů je možné si zakoupit další

kredity. Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2020, tak může využít zakoupení

kreditů na rok 2021 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na požádání sekretářka J.Hrušková.

 

7.5. Finanční poplatky lze uhradit na č.ú.číslo 501 583 339 / 0800 u ČS Poděbrady. Jako variabilní

symbol nutno uvést  datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský příspěvek 500 Kč, skříňka 250 Kč, hrací poplatek 20 kreditů 1 300 Kč). Lze samozřejmě provést úhradu i osobně v sekreriátu TJ LTC u J.Hrušková nebo J.Herda (724 716 282) v době jejich úředních hodin (úterý, čtvrtek), ale jen vyjímečně.

 

7.6. Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za jednotnou sazbu 30,- Kč.
7.7. Odměna za prokazatelně získaného nového člena je 5 kreditů.
7.8. Pro zařazení do  věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce.
7.9. Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků.
7.10. Podrobné informace k elektronické rezervaci dvorců jsou uvedeny na webových stránkách

www.ltcpodebrady.cz v části  "Rezervace dvorců"

7.11. Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní

sezónu 2021 v části "Dokumenty".Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních poplatků.
Schváleno na jednání Správní rady dne:
10.03.2021

Schváleno na jednání Valné hromady dne:


V Poděbradech dne 2. 3. 2021
Zpracoval: J.Herda


ing. Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub
 

© LTC Poděbrady