TJ LTC Poděbrady z.s.
tenisový klub

Finanční poplatky pro rok 2024

Poř. T e x t
O b d o b í
čís.

2024

 

1.

 

Jednorázové vstupní poplatky

1.1. Od 1.1.- 30.9.2024 bez vstupního poplatku.

0 Kč
1.2. Od 1.10.2024
1.2.1. hráč do 18 let500 Kč
1.2.2. hráč od 19 let1 500 Kč

 

2.

 

Členský příspěvek


2.1. členský příspěvek TJ LTC mládeže do 18-ti let
200 Kč
2.2. členský příspěvek TJ LTC od 19-ti let

600 Kč

 

 

3.

 

 

Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční3.1. věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole

1 000 Kč
3.2. věková kategorie 10 - 18 let v tenisové škole

1 500 Kč

 

4.

 

Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit)4.1. člen - mládež do 18 let


40 Kč
4.2. člen - trenér50 Kč
4.3. člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let

70 Kč
4.4. člen - hráč senior 65 let a starší


60 Kč
4.5. host
110 Kč

 

5.

 

Ostatní poplatky


5.1. pronájem skříňky280 Kč
5.2. týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola,trenink mládeže

za každou odtrénovanou 1 hodinu

10 Kč

 

6.

 

Cestovné


6.1. Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy 8 Kč

 

7.

 

Ostatní ustanovení


7.1. Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink

i mimo oficiální tréninky do 17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný.
7.3. Členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2024
7.4. Finanční poplatky od členů lze uhradit po jejich schválení  Valnou hromadou.
7.5.

Finanční poplatky lze uhradit na ú.číslo 501 583 339 / 0800. Jako variabilnísymbol nutno uvést  datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský

příspěvek 600 Kč, skříňka 280 Kč, hrací poplatek 20 kreditů 1 400 Kč). Lze samozřejmě

provést úhradu i osobně v sekreriátu TJ LTC u J.Hrušková nebo J.Herda (724 716 282)

v době jejich úředních hodin (pondělí, čtvrtek), ale jen vyjímečně.
7.6. Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za jednotnou sazbu 50,- Kč.

Zvýhodněné kredity nebudou převáděny do další sezony.

Zvýhodněné kredity zakoupené v letní sezoně 2023 budou přepočteny na letní sezonu

dle schvalených Finančních poplatků pro letní sezonu 2024
7.7. Odměna za prokazatelně získaného nového člena je 5 kreditů.
7.8. Pro zařazení do  věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce.
7.9. Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků.
7.10. Podrobné informace k elektronické rezervaci dvorců jsou uvedeny na webových stránkách

www.ltcpodebrady.cz v části  "Rezervace dvorců"

7.11. Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní

sezónu 2024 v části "Dokumenty".Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních poplatků.
Schváleno na jednání Správní rady dne: 2.4.2024V Poděbradech dne 3. 4. 2024Zpracoval: J.Herda


ing. Vladimír  V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

tenisový klub
 

© LTC Poděbrady