Poplatky léto 2018

 

 

 

Jednorázové vstupní poplatky
Od 1.1.- 30.6.2018 bez vstupního poplatku. 0 Kč
Od 1.7.2018
hráči do 18 let - zdarma 0 Kč
hráč od 19 let 3 000 Kč
hráč od 19 let studující denní studium SŠ, VŠ 1 000 Kč
hráč od 19 let, bývalý člen 1 500 Kč
senior 65 let a starší 1 000 Kč
Členský příspěvek
členský příspěvek TJ LTC mládeže do 18-ti let 100 Kč
členský příspěvek TJ LTC od 19-ti let 500 Kč
Hrací poplatky členů LTC - paušální, roční
věková kategorie do 9-ti let v tenisové škole 900 Kč
věková kategorie 10 - 18 let 1 300 Kč
Hrací poplatky - pronájem poloviny dvorce (1 kredit)
člen - hráč věkové kategorie 15 - 18 let od 17 hod 20 Kč
člen - hráč studující SŠ, VŠ 19 - 26 let 50 Kč
člen - trenér 40 Kč
člen - hráč, dospělý, 19 let - 64 let 60 Kč
člen - hráč senior 65 let a starší 50 Kč
host - dospělý, 19 let a starší 100 Kč
host - mládež do 18 let 50% 50 Kč
člen - mládež do 18 let nezařazená do tréninků
20 Kč
Ostatní poplatky
pronájem skříňky 250 Kč
týdenní pronájem dvorce (smluvní trenér) tenisová škola, trénink mládeže za odtrénovanou 1 hodinu 10 Kč
Cestovné soukromým vozidlem na akce TJ LTC za 1 km jízdy 4 Kč

 

 

Ostatní ustanovení

 

Úhrada paušálního (ročního) poplatku mládeže opravňuje hráče k využití dvorce na trénink i mimo oficiální tréninky do 17 hodin bez omezení v případě, že dvorec je volný.

 

Mládež do 18-ti let si může rezervovat dvorec i po 17.hodině za předpokladu, že konkrétní dvorec v konkrétním dnu je po 17.hodině do 15 hodin volný.

 

V souladu s novými stanovami upozorňujeme, že členský příspěvek je nutno uhradit nejpozději do 30.6.2018

 

Finanční poplatky od členů lze uhradit po Valné hromadě po jejich schválení, Pokud jde o kredity, tak minimální odebrané množství je 20 kreditů (1 200,00 Kč resp. 1 000,00 Kč). Po vyčerpání tohoto základního množství kreditů je možné si zakoupit další kredity.

Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2017, tak může využít zakoupení
kreditů na rok 2018 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na
požádání sekretářka J.Pohořálková.

Pokud člen má převoditelný zůstatek kreditů z roku 2017, tak může využít zakoupení kreditů na rok 2018 dopočtem do počtu 20 kreditů. Informace o převodu kreditů sdělí na požádání sekretářka J.Pohořálková.

 

 

Finanční poplatky lze uhradit na ú.č. 501 583 339 / 0800 u ČS Poděbrady. Jako variabilní symbol nutno uvést datum narození a do textu příjmení a jméno a rozpis platby (např. členský příspěvek 500 Kč, skříňka 250 Kč, hrací poplatek 20 kreditů 1 200 Kč). Lze samozřejmě provést i úhradu osobně v sekreriátu TJ LTC u J.Pohořálkové (telefon 732 341 801) nebo V.Zítko (telefon 605 183 881) v době jejich úředních hodin (úterý, čtvrtek).

 

Po úhradě 50 kreditů každý další zakoupený kredit je za 50% původní částky.

 

Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, který je dovršen v daném roce.

 

Čestní členové klubu jsou osvobozeni od úhrady hracích poplatků.

 

Podrobné informace k elektronické rezervaci jsou uvedeny na webových stránkách www.ltcpodebrady.cz v části "Rezervace dvorců"

 

Další informace jsou uvedeny na našich webových stránkách v Organizačním řádu pro letní sezónu 2017 v části "Dokumenty".

 

Nastoupení na dvorec ke hře je možné pouze po úhradě všech finančních závazků.

 

 

 

Schváleno na jednání Správní rady dne: 5.3.2018

 

Schváleno na jednání Valné hromady dne:18.3.2018

 

ing. Vladimír V r c h o t a

předseda Správní rady

TJ LTC Poděbrady z.s.

 


ke stažení zde

 

© LTC Poděbrady